Spotkanie Majowe Zoom – prof. Wiśniewski „Inferencyjna logika pytań”

 

AKTUALIZACJA: Oto link do dzisiejszego spotkania: https://us02web.zoom.us/j/83456262973?pwd=cGFVUlVkM2RzclNGcVF2UXFmSFpTZz09

Serdecznie zapraszamy na nasze majowe spotkanie online, które odbędzie się 25 maja w godzinach 18-20 na platformie Zoom. Gościem spotkania będzie prof. Andrzej Wiśniewski, laureat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za rok 2019, który wystąpi z odczytem na temat inferencyjnej logiki pytań. Poniżej załączamy abstrakt i sylwetkę naszego prelegenta.

Pytania a wnioskowania
Chociaż pytania nie posiadają wartości logicznych – nie są, w jakimkolwiek niemetaforycznym sensie, prawdziwe ani fałszywe – zdarza się, że pełnią one role przesłanek i/lub konkluzji wnioskowań. Co więcej, pewne wnioskowania, w które uwikłane są pytania, są intuicyjnie poprawne, a inne nie. W moim wystąpieniu przedstawię podstawowe kategorie pojęciowe tzw. inferencyjnej logiki pytań. Logika ta formułuje warunki poprawności logicznej wnioskowań, których „konkluzjami” są pytania. Nacisk zostanie położony na intuicje leżące u podstaw proponowanych rozwiązań.

Andrzej Wiśniewski: logik i filozof, profesor w Zakładzie Logiki i Kognitywistyki Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM (od 2005 r.; poprzednio pracował w Instytucie Filozofii UAM, a następnie w Instytucie Filozofii WSP w Zielonej Górze, przekształconym w Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego). Główne publikacje książkowe: The Posing of Questions: Logical Foundations of Erotetic Inferences (Kluwer, 1995), Questions, Inferences, and Scenarios (College Publications, 2013), Essays in Logical Philosophy (LiT Verlag, 2013). Autor lub współautor artykułów publikowanych m. in. w Erkenntnis, Journal of Logic and Computation, Journal of Logic, Language and Information, Journal of Philosophical Logic, Logic and Logical Philosophy, Logica Universalis, Logique et Analyse, Minds and Machines, Studia Logica oraz Synthese.

Spotkanie kwietniowe ONLINE

Link Zoom do spotkania:

https://zoom.us/j/95605598798?pwd=bURyTjU1WU1TMmtGL05odFJVRFo4dz09

Proszę o skorzystanie z linka nie szybciej niż na 5 minut przed rozpoczęciem spotkania, a także o niewłączanie kamer w czasie, kiedy sami nie zabieramy głosu

Pandemia koronawirusa uniemożliwia odbywanie spotkań PTF w zwykłym trybie, i ten stan rzeczy utrzyma się przynajmniej do wakacji. Nie oznacza to jednak, że spotkania odbywać się nie mogą – od kwietnia będziemy proponować je w tej samej formule online, w której już odbywają się zajęcia UW. Nasze pierwsze spotkanie online odbędzie się w poniedziałek 27 kwietnia o godzinie 18 na platformie Zoom – wystarczy będzie kliknąć bądź przekleić w okno przeglądarki link, który w poniedziałek umieścimy w edytowanej wersji niniejszego postu.

Naszym gościem będzie, zapowiadana wcześniej na marzec, mgr Joanna Andrusiewicz, która wygłosi wystąpienie pt. „Śmierć zwierzęcia w filozofii Toma Regana”. Poniżej zamieszczam abstrakt wystąpienia i sylwetkę naszej Prelegentki.

O śmierci zwierząt można mówić na wiele sposobów. Temat ten pojawia się również w murach akademii. Etyka środowiskowa i ekologia znajdują miejsce, żeby poruszyć problem zagłady gatunków i ekosystemów, ekonomia skupia się zwykle na zwierzętach liczonych w tysiącach i tonach, weterynaria – na gatunkach i rasach, biologia na gatunkach i grupach. W dyskusjach stosunkowo niewiele miejsca poświęca się jednak śmierci zwierzęcia – indywidualnej istoty, która, z racji swej konstytutywnej cielesności, wraz ze śmiercią traci wszystko. Taką perspektywę proponował Tom Regan – twórca teorii praw zwierząt [Rights View].

Mgr Joanna Andrusiewicz to doktorantka w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Etyki). W centrum jej zainteresowań badawczych znajdują się etyczne aspekty relacji między ludźmi a zwierzętami pozaludzkimi (status moralny zwierząt, teorie praw a teorie dobrostanu, aktywizm prozwierzęcy jako ruch sprawiedliwości społecznej). Przedmiotem jej powstającej dysertacji doktorskiej jest filozofia Toma Regana.

Spotkanie Marcowe – ODWOŁANE !!!

MARCOWE I KWIETNIOWE SPOTKANIA OW PTF ODWOŁANE Z POWODU EPIDEMII ZGODNIE Z ZALECENIAMI WŁADZ UCZELNIANYCH I KRAJOWYCH.

 

Mam zaszczyt zaprosić na comiesięczne spotkanie Oddziału Warszawskiego PTF, które odbędzie się marca 30 o godzinie 18:30 w sali nr 109 budynku Instytutu Filozofii UW na Krakowskim Przedmieściu 3 (UWAGA: jest to lekka zmiana godziny i zmiana sali w stosunku do przyjętej rutyny). Naszym gościem będzie mgr Joanna Andrusiewicz, która wygłosi wystąpienie pt. „Śmierć zwierzęcia w filozofii Toma Regana”. Poniżej zamieszczam abstrakt wystąpienia i sylwetkę naszej Prelegentki, podkreślając równocześnie, ze jej rozważania będą mieć charakter jedynie teoretyczny i realnie uśmiercać żadnych zwierząt nie będzie. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

O śmierci zwierząt można mówić na wiele sposobów. Temat ten pojawia się również w murach akademii. Etyka środowiskowa i ekologia znajdują miejsce, żeby poruszyć problem zagłady gatunków i ekosystemów, ekonomia skupia się zwykle na zwierzętach liczonych w tysiącach i tonach, weterynaria – na gatunkach i rasach, biologia na gatunkach i grupach. W dyskusjach stosunkowo niewiele miejsca poświęca się jednak śmierci zwierzęcia – indywidualnej istoty, która, z racji swej konstytutywnej cielesności, wraz ze śmiercią traci wszystko. Taką perspektywę proponował Tom Regan – twórca teorii praw zwierząt [Rights View].

Mgr Joanna Andrusiewicz to doktorantka w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Etyki). W centrum jej zainteresowań badawczych znajdują się etyczne aspekty relacji między ludźmi a zwierzętami pozaludzkimi (status moralny zwierząt, teorie praw a teorie dobrostanu, aktywizm prozwierzęcy jako ruch sprawiedliwości społecznej). Przedmiotem jej powstającej dysertacji doktorskiej jest filozofia Toma Regana.

Spotkanie Lutowe

Mam zaszczyt zaprosić na comiesięczne spotkanie Oddziału Warszawskiego PTF, które odbędzie się 24 lutego o godzinie 18 w Auli im. Marii Ossowskiej w budynku Instytutu Filozofii UW na Krakowskim Przedmieściu 3. Naszym gościem będzie mgr Kazimierz Czarnota, który wygłosi wystąpienie pt. „Decyzje pochopne a decyzje przemyślane”. Poniżej zamieszczam abstrakt wystąpienia i sylwetkę naszego Prelegenta. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych!

Konspekt:

1. Sytuacja decyzyjna,
2. Dwa ośrodki podejmowania decyzji w umyśle osoby jako układ względnie izolowany,
3. Decydowanie spontaniczne a przemyślane,
4. Emocje, wiara lub wiedza jako źródło decyzji,
5. Niezdecydowanie, brak decyzji jako jeden ze składników alternatywy wyboru,
6. Warunki i techniki podejmowania racjonalnych decyzji indywidualnych i zespołowych.

Literatura:
Daniel Kahneman, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, 2012
Daniel Kahneman, Ralph L. Kenney…, O podejmowniu decyzji, 2014
Beata Jamke, Nowy paradygmat podejmowania decyzji 2015
Agata Holska, Teorie podejmowania decyzji, 2016
Andrzej Piotr Wierzbicki, Teoria i praktyka wspomagania decyzji 2018

Mgr Kazimierz Czarnota studiował filozofię na UJ pod kierunkiem Izydory Dąmbskiej i Romana Ingardena oraz matematykę na UW. Był wieloletnim wykładowcą logiki na Uniwersytecie Warszawskim i innych uczelniach, równocześnie uczył matematyki w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach. Był redaktorem i kierownikiem Redakcji Filozofii w Państwowym Wydawnictwie Naukowym. Obecnie prowadzi przez internet indywidualne zajęcia z zaawansowanej logiki.
Od lat jest w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Zebranie sprawozdawczo wyborcze PTF Warszawa

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i członkinie warszawskiego oddziału PTF na doroczne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się o godzinie 18 dnia 27 stycznia w auli im. Marii Ossowskiej na pierwszym piętrze Instytutu Filozofii UW przy Krakowskim Przedmieściu 3. Na zebraniu zostaną wybrane władze Oddziału Warszawskiego oraz jego przedstawiciele na Walne Zebranie PTF, które odbędzie się 14 lutego. Złożone zostaną tez sprawozdania z pracy Oddziału oraz sprawozdanie finansowe Skarbnika oddziału. Bardzo prosimy o liczną obecność i przedstawienie w miarę możliwości własnych kandydatur.

Maciek Zając, sekretarz Oddziału Warszawskiego PTF

Spotkanie styczniowe

Mamy zaszczyt zaprosić na comiesięczne spotkanie Oddziału Warszawskiego PTF, które odbędzie się 20 stycznia o godzinie 18 w Auli im. Marii Ossowskiej w budynku Instytutu Filozofii UW na Krakowskim Przedmieściu 3. Naszym gościem będzie mgr Mateusz Łukasiak, który wygłosi wystąpienie pt. „Wolność morfologiczna, czyli o prawie do daleko idących modyfikacji własnego ciała i umysłu”. Poniżej zamieszczamy abstrakt wystąpienia i sylwetkę naszego Prelegenta. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Koncepcja wolności morfologicznej ściśle związana jest i wyrasta bezpośrednio z praw człowieka i praw obywatelskich. Według Andersa Sandberga jest to prawo do „nie tylko do samoposiadania swojego ciała, ale również do jego modyfikacji podług swoich oczekiwań” co w kontekście nowych technologii i możliwości przez nie zapewnianych może oznaczać ingerencje tak kosmetyczne jak i chirurgiczne czy geneteyczne. Podczas kiedy samoaktualizacja i rozwój osobisty czy ingerencje we własne ciało nie budzą u większości osób znaczącego sprzeciwu to niektóre z dostępnych i rozwijających się technologii mogą znacząco wpływać na jednostkę w kontekście społecznym i prawnym jak również pośrednio lub bezpośrednio na inne osoby na przykład na potomstwo w kontekście modyfikacji genetycznej rodzica i wymagają prospektywnych dyskusji i pogłębionej refleksji etycznej i prawnej. W trakcie wystąpienia zarysowana zostanie koncepcja wolności morfologicznej według najważniejszych autorów, przedstawione zostaną najważniejsze technologie w których może się ona krystalizować, oraz omówione zostaną prawne i etyczne problemy, wątpliwości i nadzieje, którymi może poskutkować jej realizacja.

Mateusz Łukasiak. Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek założyciel i prezes Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego.

Spotkanie grudniowe

Mamy zaszczyt zaprosić na comiesięczne spotkanie Oddziału Warszawskiego PTF, które odbędzie się 16 grudnia o godzinie 18 w Auli im. Marii Ossowskiej w budynku Instytutu Filozofii UW na Krakowskim Przedmieściu 3. Naszym gościem będzie prof. Paweł Frelik z Ośrodka Studiów Amerykanistycznych UW, który wygłosi wystąpienie pt. „Filozofowanie fantastyką: science fiction, realizm spekulatywny, nauka”. Poniżej zamieszczamy abstrakt wystąpienia i sylwetkę naszego Prelegenta. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Chociaż luźno skonfederowana szkoła filozoficzna realizmu spekulatywnego, literatura science fiction oraz nauki biologiczne i fizyczne wydają się mieć ze sobą mało wspólnego, bliższe spojrzenie na to, czym się zajmują i z jakiego rodzaju problemami się mierzą wykazuje cały szereg zaskakujących zbieżności i rezonansów. W swojej prezentacji postaram się zmapować ich wzajemne relacje oraz zaproponować, że realizm spekulatywny i niektóre formy literatur fantastycznych opierają się na podobnym modelu myślenia o świecie i istotach go zamieszkujących. Z kolei cały szereg proponowanych przez nie wizji w ciągu ostatnich kilku dekad zbiega się z najnowszymi odkryciami dotyczącymi – przykładowo – świadomości zwierząt czy systemów komunikacji roślin.

Paweł Frelik jest profesorem uczelni w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW, gdzie prowadzi również Pracownię Tekstów i Mediów Spekulatywnych. Naukowo zajmuje się science fiction, mediami audiowizualnymi (film, telewizja, gry wideo, wideo muzyczne) i kulturą nie-popularną. Jest autorem, między innymi, ponad 100 publikacji zagranicznych w tych dziedzinach, członkiem rad redakcyjnych Science Fiction Studies, Extrapolation oraz Journal of Gaming and Virtual Worlds oraz współredaktorem serii książkowej New Dimensions in Science Fiction wydawanej przez University of Wales Press. W latach 2012-14 piastował stanowisko Prezesa Science Fiction Research Association jako pierwszy członek Zarządu spoza USA i Kanady w historii organizacji, a obecnie zasiada w jej Zarządzie jako Immediate Past President. Jest również Division Head Sekcji Science Fiction w International Association for the Fantastic in the Arts. W 2017 był pierwszym nie-anglojęzycznym laureatem nagrody Thomas D. Clareson Award za działalność na rzecz badań nad science fiction.

Spotkanie listopadowe

Mamy zaszczyt zaprosić na comiesięczne spotkanie Oddziału Warszawskiego PTF, które odbędzie się 18 listopada o godzinie 18 w Auli im. Marii Ossowskiej w budynku Instytutu Filozofii UW na Krakowskim Przedmieściu 3. Naszym gościem będzie mgr Michał Rzeczycki, doktorant Zakładu Filozofii polityki IF UW, który wygłosi wystąpienie pt. „Problemy ustrojowe czasu polaryzacji, czyli o reformie Senatu”. Poniżej zamieszczamy abstrakt wystąpienia, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Ustrój polityczny lub inaczej forma prawna organizacji wspólnoty jest tym, co czyni państwo rzeczywistym i poznawalnym bytem. Choć jest to prawda znana już w greckiej myśli politycznej, to jednak Cyceronowi zawdzięczamy wyjątkowo stanowcze podkreślenie roli prawa, jako czynnika spajającego ludzką gromadę we wspólnotę polityczną. Rzecz jasna, starożytne rozważania nad najlepszym ustrojem politycznym były zorientowane przede wszystkim na wychowywanie do cnoty i wyzwolenie pełni potencjalności człowieka. Nim jednak prawodawca skupi się na tym wzniosłym celu, musi wcześniej upewnić się, że projektowana forma prawa gwarantuje stabilność. Cyceron zdawał sobie z tego sprawę, dlatego zaproponował koncepcję rządu mieszanego, który ma równoważyć władzę poszczególnych elementów ustrojowych i zapewnić, że państwo nie popadnie w tyranie bądź anarchię. Dalekim echem regimen commixtum jest teoria Monteskiusza, który w „Duchu praw” wyróżnił trzy sposoby przejawiania suwerenności: wykonywanie praw, uchwalanie praw oraz badanie zgodności faktów z prawem już uchwalonym. Trójpodział, wpisany do większości współczesnych konstytucji, ma być gwarantem zachowania stabilności. Jednak współczesne interpretacje tej koncepcji odeszły daleko od interpretacji Monteskiusza. Wyróżnienie władz pozostawało bowiem w ścisłym związku z socjologicznym podłożem, na którym oparte było funkcjonowanie danej instytucji konstytucyjnej. Tymczasem współczesne zastosowania trójpodziału zadowalają się wyłącznie samym formalnoprawnym rozróżnieniem. Można mieć wątpliwości, czy to wystarczy w obliczu coraz bardziej polaryzujących się społeczeństw i czy wzajemnie zwalczające się grupy nie zaczną – dzięki demokratycznym wyborom – wykorzystywać instytucji państwa do wzajemnego zwalczania się. Współczesny kryzys liberalizmu jest po części kryzysem prawa, które stało się wyłącznie opisem norm postępowania, a przestało być narzędziem opisu rzeczywistości społecznej. Tymczasem to kultura polityczna, jaka panuje w danym społeczeństwie, stanowi miarę wyzwania, któremu instytucje muszę sprostać, żeby zagwarantować stabilność państwa.