„Pedagogika w czasach wojny” – referat prof. Marka Rembierza, 24 czerwca 2024 r. online

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Oddziału Warszawskiego PTF, podczas którego prof. dr hab. Marek Rembierz (Uniwersytet Śląski) i przedstawi referat pt. Pedagogika wojny. Spotkanie odbędzie się online, 24 czerwca 2024 r., o godz. 18.00.

Rejestracja na spotkanie: https://uw-edu-pl.zoom.us/meeting/register/tJcrfu6qpzwiHNIV9t6Knx4ELPIsICU00s6-

Sylwetka referenta:

Marek Rembierz – doktor habilitowany na Wydziale Sztuki i Nauk
o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (campus w Cieszynie), członek Rady Instytutu Pedagogiki UŚ, profesor uczelni. Od 2006 r. założyciel i redaktor (wspólnie z Krzysztofem Ślezińskim) czasopisma naukowego „Studia z Filozofii Polskiej” (Wydawnictwo SCRIPTUM), członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego; członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, członek Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich Polskiej Akademii Nauk, członek Zespołu Metodologii Badań Pedagogicznych przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Komisji Historii Nauki i Komisji Filozofii Nauk Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Główne obszary zainteresowań badawczych: pedagogika (w szczególności pedagogika międzykulturowa, metodologia badań pedagogicznych, polska myśl pedagogiczna), filozofia (filozofa polska, metafilozofia), etyka, metodologia i historia nauki oraz religioznawstwo i teoria sztuki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *