Spotkanie kwietniowe ONLINE

Link Zoom do spotkania:

https://zoom.us/j/95605598798?pwd=bURyTjU1WU1TMmtGL05odFJVRFo4dz09

Proszę o skorzystanie z linka nie szybciej niż na 5 minut przed rozpoczęciem spotkania, a także o niewłączanie kamer w czasie, kiedy sami nie zabieramy głosu

Pandemia koronawirusa uniemożliwia odbywanie spotkań PTF w zwykłym trybie, i ten stan rzeczy utrzyma się przynajmniej do wakacji. Nie oznacza to jednak, że spotkania odbywać się nie mogą – od kwietnia będziemy proponować je w tej samej formule online, w której już odbywają się zajęcia UW. Nasze pierwsze spotkanie online odbędzie się w poniedziałek 27 kwietnia o godzinie 18 na platformie Zoom – wystarczy będzie kliknąć bądź przekleić w okno przeglądarki link, który w poniedziałek umieścimy w edytowanej wersji niniejszego postu.

Naszym gościem będzie, zapowiadana wcześniej na marzec, mgr Joanna Andrusiewicz, która wygłosi wystąpienie pt. „Śmierć zwierzęcia w filozofii Toma Regana”. Poniżej zamieszczam abstrakt wystąpienia i sylwetkę naszej Prelegentki.

O śmierci zwierząt można mówić na wiele sposobów. Temat ten pojawia się również w murach akademii. Etyka środowiskowa i ekologia znajdują miejsce, żeby poruszyć problem zagłady gatunków i ekosystemów, ekonomia skupia się zwykle na zwierzętach liczonych w tysiącach i tonach, weterynaria – na gatunkach i rasach, biologia na gatunkach i grupach. W dyskusjach stosunkowo niewiele miejsca poświęca się jednak śmierci zwierzęcia – indywidualnej istoty, która, z racji swej konstytutywnej cielesności, wraz ze śmiercią traci wszystko. Taką perspektywę proponował Tom Regan – twórca teorii praw zwierząt [Rights View].

Mgr Joanna Andrusiewicz to doktorantka w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Etyki). W centrum jej zainteresowań badawczych znajdują się etyczne aspekty relacji między ludźmi a zwierzętami pozaludzkimi (status moralny zwierząt, teorie praw a teorie dobrostanu, aktywizm prozwierzęcy jako ruch sprawiedliwości społecznej). Przedmiotem jej powstającej dysertacji doktorskiej jest filozofia Toma Regana.

Jeden komentarz do “Spotkanie kwietniowe ONLINE”

  1. Gatunek Homo sapiens jest gatunkiem zwierzęcym.
    Zatem, cokolwiek, ktokolwiek, powie lub pomyśli o zwierzętach, w tym o ich śmierci, odnosi się to bezpośrednio do Homo sapiens.
    Jednak obserwuje się różnice w ludzkich opiniach nt. ludzi i zwierząt.
    Odmienności te stanowią więc dobry materiał badawczy dla studiów nad hipokryzją, zakłamaniem, egotyzmem, egocentryzmem i egoizmem naszego gatunku.
    MPJ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *