Zarząd PTF Warszawa

dr Katarzyna Bielińska – przewodnicząca
mgr Kinga Elert – sekretarz
mgr Kazimierz Czarnota – skarbnik