Referat prof. Piotra Łukowskiego pt.  „Zasady naturalnego codziennego myślenia – logika treści”, 26 lutego 2024r., godz. 17.00, online

Oddział Warszawski PTF zaprasza na spotkanie, podczas którego prof. Piotr Łukowski przedstawi referat pt. „Zasady naturalnego codziennego myślenia – logika treści”. 

Spotkanie odbędzie się 26 lutego 2024 r. o godz. 17.00, za pośrednictwem platformy Zoom.

LInk do spotkania:  https://uw-edu-pl.zoom.us/j/99422518753?pwd=ck1nNXEvamJZTm9WTXpOczZZNDJ2Zz09 

Identyfikator spotkania: 994 2251 8753

Kod dostępu: 564107

Spotkanie poprowadzi Kazimierz Czarnota.

Abstrakt referatu

Pozycja logiki klasycznej w myśleniu codziennym jest trudna do sprecyzowania. Nasze odczucie jej naturalności miesza się bowiem ze świadomością istotnych różnic. Ponieważ każdą logikę zdaniową określają jednoznacznie jej spójniki, ewentualna zgodność logiki klasycznej z naszym myśleniem lub brak takiej zgodności powinna być skutkiem naturalności lub nienaturalności poszczególnych spójników klasycznych. Bez większego ryzyka można przyjąć, że naturalnymi dla naszego myślenia spójnikami są negacja, koniunkcja i alternatywa rozłączna. Zupełnie inaczej postrzegamy implikację i równoważność, których „obcość” jest ewidentna. Z tego powodu zarówno implikacja jak i równoważność klasyczna zostaną zastąpione przez dwie pary: implikacji i równoważności treściowej oraz implikacji i równoważności, które nie są ani ekstensjonalne, ani treściowe. Pierwsza implikacja umożliwia analizę treściową zdań, zaś druga rozstrzyga, które treści powinny być zaakceptowane, skoro zaakceptowane zostały inne. Każda z tych implikacji wydaje się być bliższa implikacji, którą posługujemy się w naszym codziennym myśleniu, niż implikacja klasyczna. Zostały też zdefiniowane odpowiednio dwie inferencje, z których treściowa okazuje się hiperintensjonalną, zaś druga intensjonalną. Ponieważ myślenie codzienne umożliwia nam zarówno analizę treściową, jak i akceptację lub odrzucenie zdań z powodu akceptacji lub odrzucenia innych, przez klasyczną logikę treściową będziemy rozumieli system złożony z obu tych inferencji. Zaproponowana logika posiada cechy bliskie naszemu myśleniu, których nie posiada logika klasyczna. Naturalnie, jest to propozycja formalizacji naszego myślenia, co oznacza, że nie ma pretensji do bycia jego dokładnym odzwierciedleniem.

Profesor Piotr Łukowski

Kierownik Zakładu Logiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest absolwentem matematyki na Uniwersytecie Łódzkim, w którego Katedrze Logiki i Metodologii Nauk uzyskał stopień doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych specjalności logika. W latach 2010-2018 kierował Zakładem Kognitywistyki w Instytucie Psychologii UŁ. Od dwudziestu lat zajmuje się tematem kłamstwa, perswazji i manipulacji. Jego zainteresowania koncentrują się głównie na logikach niefregowskich, logikach treści, dualizacji logik, paradoksach, fenomenie nieostrości wyrażeń, myśleniu potocznym. Interesuje się powiązaniem logiki nauczanej na kursach akademickich z myśleniem potocznym.

Wokół książki „Wóz Drzymałów pod szwedzkim zaborem” – spotkanie z prof. Janem Wasiewiczem, 29 stycznia 2024

Zapraszamy serdecznie na spotkanie z dr. hab. Janem Wasiewiczem, prof. UAP, wokół jego książki „Wóz Drzymałów pod szwedzkim zaborem”.

Spotkanie odbędzie się 29 stycznia 2024 r., godz. 18.30, stacjonarnie, w Bibliotece na Wydziale Filozofii UW (s. 118) przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie. 

Spotkanie jest organizowane wspólnie przez Oddział Warszawski PTF i Biblioteki Połączone WFiS UW, IFiS PAN i PTF.

O książce

„Wasiewicz nie tylko podważa obiegowe mity dotyczące historii Polski i miejsca w niej chłopów, pozwala także lepiej zrozumieć, w jaki sposób kanon tego, co składa się na polską kulturę (także pamięć) bywał i jest upolityczniany. Chociażby przez wymazywanie z niego antagonizmów, pomniejszanie i ubezwłasnowolnianie roli chłopów, a już w szczególności chłopek. Mam nadzieję, że książka Wasiewicza stanie się przedmiotem szerokiej debaty w Polsce, bo dzięki niej możemy zrozumieć wiele rzeczy, które mieliśmy i mamy przed oczami, ale z jakiegoś powodu ich nie widzieliśmy (baliśmy się?, nie chcieliśmy zobaczyć?)”.

dr hab. Michał Rauszer, UW

„Autor tropi ślady pamięci, rekonstruuje fakty, wędruje między archiwami a polami, na których działy się wydarzenia. Dociera fizycznie do osób, które jeszcze przechowują echa pamięci o Drzymale. Dzięki temu wydobywa zupełnie nieznane, a może trafniej ujmując, zapomniane i wyparte aspekty tej historii. Historia o Drzymałach jest ważna także dlatego, że zrywa z dominującą perspektywą, wedle której pisze się historie chłopskie pod dyktando archiwów warszawskich i historii zaboru rosyjskiego. Zabór austriacki bywa obecny dzięki historii rabacji galicyjskiej, ale historie wielkopolskie mają stanowczo mniej szczęścia. W tym sensie Wasiewicz odkrywa białe plamy w naszej popularnej autonarracji”.

dr hab. Andrzej W. Nowak, prof. UAM

O Autorze:

dr hab. Jan Wasiewicz, prof UAP (ur. 1973) – filozof i transdyscyplinarny badacz pamięci. Zajmuje się obecnością chłopskiego dziedzictwa w polskiej pamięci zbiorowej i kulturowej. Na ten temat publikował m.in. w Kulturze WspółczesnejZeszytach Artystycznych, polskiej edycji Le Monde diplomatique oraz pracach zbiorowych: Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności (2014), Chłopska (nie)pamięć. Dziedzictwo chłopskości w polskiej literaturze i kulturze (2019) i Historia – Pamięć – Świadomość (2021). Jest także autorem dwóch książek poświęconych szeroko rozumianej problematyce nihilizmu: Oblicza nicości. Z dziejów nihilizmu europejskiego w XIX wieku (2010, książka uzyskała wyróżnienie w programie Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej) oraz Między nicością a boskością. Z rozważań wokół nihilizmu, sztuki, podmiotowości, pamięci i religii (2021). Jan Wasiewicz — UAP Poznań

Źródło: Wydawca

Referat prof. Jana Woleńskiego pt. „Bóg, metalogika i fatalizm”, 4 grudnia 2023 r., godz. 18.00, online

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Oddziału Warszawskiego, które odbędzie się w dniu 4 grudnia br. o godz. 18:00.
Prof. Jan Woleński przedstawi odczyt, pt. Bóg, metalogika i fatalizm.

Spotkanie będzie miało charakter zdalny i odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom.

Link do spotkania:  https://uw-edu-pl.zoom.us/j/92630318512?pwd=N0FYdUJvU3FBaHBYSkg4L0o0SXJoQT09 

Identyfikator spotkania: 926 3031 8512, kod dostępu: 415282

prof. dr hab. Jan Woleński – filozof, teoretyk prawa, logik, badacz teorii prawdy i dokonań szkoły lwowsko-warszawskiej.

Abstrakt referatu

Spotkanie z dr Joanną Bednarek „Czarownice i narodziny kapitalizmu”

Zapraszamy na otwarte seminarium z filozofii feministycznej pt. „Czarownice i narodziny kapitalizmu”.

Naszą gościnią będzie dr Joanna Bednarek, filozofka i tłumaczka książek Silvii Federici.

Głównym tematem dyskusji będzie książka Federici „Caliban and the Witch. Women, the Body and Primitive Accumulation”.

Dyskusja odbędzie się 27 listopada (poniedziałek) o godzinie 17.00 w Bibliotece na Wydziale Filozofii UW (s. 118) przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie. Spotkanie poprowadzą prof. Magdalena Środa oraz Kinga Elert

Joanna Bednarek – filozofka, pisarka, tłumaczka, członkini redakcji „Praktyki Teoretycznej”, publikowała m.in. w „Tekstach Drugich”, „Krytyce Politycznej” i „Czasie Kultury”. Autorka książek: „Polityka poza formą. Ontologiczne uwarunkowania poststrukturalistycznej filozofii polityki”, „Linie kobiecości. Jak różnica płciowa przekształciła literaturę i filozofię?”, „Życie, które mówi. Nowoczesna wspólnota i zwierzęta” i powieści „O pochodzeniu rodziny” oraz „Próba”. Teksty literackie publikowała w „Czasie Kultury”, „Wakacie”, „FA-arcie”, „Trytyce” i „Notatniku Literackim”.

Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie z dr Katarzyną Szopą wokół książki „Wybuch wyobraźni. Poezja Anny Świrszczyńskiej wobec reprodukcji życia społecznego”

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z dr Katarzyną Szopą wokół jej książki „Wybuch wyobraźni. Poezja Anny Świrszczyńskiej wobec reprodukcji życia społecznego”. Dyskusja odbędzie się 13 listopada (poniedziałek) o godzinie 18.00 (s. 118) w Bibliotece na Wydziale Filozofii UW (s. 118), przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie. Prowadzenie: Kinga Elert

Katarzyna Szopa – literaturoznawczyni, pracuje na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wykładowczyni na Gender Studies w Instytucie Badań Literackich PAN. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół współczesnych teorii i filozofii feministycznych. Autorka monografii: „Poetyka rozkwitania. Różnica płciowa w filozofii Luce Irigaray”(Lupa Obscura, Wydawnictwo IBL, 2018), „Wybuch wyobraźni. Poezja Anny Świrszczyńskiej wobec reprodukcji życia społecznego” (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w koedycji z serią Lupa Obscura, Wydawnictwo IBL, 2022), a także licznych tekstów i artykułów naukowych poświęconych między innymi filozofii Luce Irigaray, współczesnej poezji kobiet i krytyce feministycznej. Współredagowała książki zbiorowe: „Dyskursy gościnności. Etyka współbycia w perspektywie późnej nowoczesności” (Wydawnictwo IBL, 2018), a także „Płeć awangardy” (Wydawnictwo UŚ, 2019). Od 2014 roku współpracuje z prof. Luce Irigaray oraz prowadzi stronę internetową filozofki: workingwithluceirigaray.com. Teksty Luce Irigaray tłumaczyła na język polski. Publikowała między innymi na łamach „Pamiętnika Literackiego”, „Tekstów Drugich”, „Forum Poetyki”, „Wielogłosu” i „Znaku”. Członkini redakcji „Praktyki Teoretycznej” i „Śląskich Studiów Polonistycznych”.

Referat dr Macieja Kassnera pt. „Społeczeństwo rynkowe i jego sprzeczności. Wokół «Wielkiej transformacji» Karla Polanyiego”

Zapraszamy serdecznie na spotkanie, podczas którego Maciej Kassner wygłosi referat pt. „Społeczeństwo rynkowe i jego sprzeczności. Wokół «Wielkiej transformacji» Karla Polanyiego”.

Spotkanie odbędzie się 02.10.2023 (poniedziałek), godz. 18.00, na platformie Zoom. Link rejestracyjny:

https://uw-edu-pl.zoom.us/j/99344129897?pwd=czVncXk1TmFXRlk2MW1RdGYrM1Bhdz09

Maciej Kassner – doktor nauk politycznych, adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2010-2011 przebywał na stypendium Fulbrighta w New School for Social Research w Nowym Yorku, gdzie pracował nad koncepcją doktoratu pod kierunkiem prof. Richarda Bernsteina. W latach 2016 – 2019 w Instytucie Filozofii UMK realizował grant Fuga poświęcony myśli Karla Polanyiego. Opiekunem tego projektu był prof. Andrzej Szahaj. Rozprawa doktorska Macieja Kassnera pod tytułem Pragmatyzm i radykalny liberalizm. Studium filozofii politycznej Johna Deweya ukazała się w 2019 roku w serii Monografie dla Nauki Polskiej. Interesuje się filozofią nauk społecznych, myślą polityczną (w szczególności tradycją liberalną i socjalistyczną) oraz instytucjonalną ekonomią polityczną. Obecnie pracuje nad monografią poświęconą filozofii społecznej Karla Polanyiego.

Abstrakt referatu:

Wystąpienie poświęcone będzie prezentacji osoby i poglądów Karla Polanyiego – węgierskiego intelektualisty i historyka gospodarczego znanego przede wszystkim dzięki pracy „Wielka transformacja. Polityczne i ekonomiczne źródła naszych czasów”, której pierwsze wydanie ukazało się w 1944 roku. Dzieło to opowiada o narodzinach systemu rynkowego w dziewiętnastowiecznej Anglii oraz jego załamaniu w dwudziestoleciu międzywojennym. Błędem jednak byłoby odczytywanie książki Karla Polanyiego jako pracy stricte historycznej. Pod warstwą narracji historycznej skrywa się bowiem ambitna próba stworzenia oryginalnej filozofii społecznej rzucającej nowe światło na naturę społeczeństwa rynkowego oraz charakter rozrywających je konfliktów. Celem referatu będzie rekonstrukcja teorii Karla Polanyiego oraz zastanowienie się czy i w jakim stopniu pozwala nam ona zrozumieć współczesne kontrowersje na styku gospodarki rynkowej i demokratycznej polityki.

Spotkanie i dyskusja z dr Mirą Marcinów wokół książki „Bezmatek”

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z dr Mirą Marcinów, autorką książki „Bezmatek”.

Porozmawiamy o niejednoznacznej relacji córki i matki poza paradygmatem „oskarżenia matki”,

w kontekście matkofobii, psychoanalizy, feministycznego macierzyństwa, teorii Adrienne Rich i powieści Eleny Ferrante.

O „rodzeniu i umieraniu”, przerywaniu Wielkiej Ciszy oraz „wymazywaniu matek”.

Dyskusja odbędzie się 19 czerwca (poniedziałek) o godzinie 18.00 w Bibliotece na Wydziale Filozofii UW (s. 118)

przy ulicy Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie.

Prowadzenie: Kinga Elert

Mira Marcinów – pisarka, filozofka, psycholożka, autorka książek: „Szaleństwo jako wybór” (2012), „Niezabliźniona rana Narcyza” (2018) (wraz z B. Dobroczyńskim), „Historia polskiego szaleństwa. Studium melancholii” (2018) oraz „Bezmatek” (2020), za którą otrzymała Paszport Polityki, a także nominacje do Nagrody Literackiej Nike. Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie obroniła doktorat z psychologii. Laureatka Nagrody Premiera za rozprawę doktorską (2014), stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Finalistka Nagrody Naukowej „Polityki” (2019). Współzałożycielka Ośrodka Myśli Psychoanalitycznej w Polskiej Akademii Nauk. Pracuje nad historią idei histerii w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Na Uniwersytecie Warszawskim prowadzi seminarium „Filozofia psychiatrii”.