„Albertyna w czasach Kanta w świetle dokumentów” – spotkanie z prof. Norbertem Kasparkiem, 24 kwietnia 2024, Biblioteka, godz. 17.00

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Oddziału Warszawskiego PTF, podczas którego prof. Norbert Kasparek, polski historyk, wygłosi wykład pt. „Albertyna w czasach Kanta w świetle dokumentów”.

W zbiorach Archiwum Państwowego w Olsztynie przechowywana jest kolekcja dokumentów Uniwersytetu Albrechta w Królewcu (Albertyny). Archiwalia te stanowią podstawę do badań nad funkcjonowaniem uniwersytetu i społeczności akademickiej w czasach Kanta. Na szczególną uwagę zasługują świadectwa obecności studentów polskich oraz inne wątki polskie związane z Albertyną w latach 1750-1850. Zbiory te zostaną omówione przez prof. dr. hab. Norberta Kasparka (UWM), Dyrektora AP w Olsztynie.

Spotkanie odbędzie się 24 kwietnia 2024 r. o godz. 17.00, w Bibliotece na Wydziale Filozofii UW (s. 118) przy ulicy Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie.

Spotkanie poprowadzi dr Bartosz Działoszyński.

Marek Kamiński, filozof i zdobywca biegunów: „Summa navigatore. Granice światów i istnienia”: 18 marca 2024, Biblioteka, Wydział Filozofii UW

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Oddziału Warszawskiego PTF, podczas którego Marek Kamiński, filozof i podróżnik, wygłosi wykład pt. „Summa navigatore. Granice światów i istnienia”.

Spotkanie odbędzie się 18 marca 2024 r. o godz. 18.00, w Bibliotece na Wydziale Filozofii UW (s. 118) przy ulicy Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie.

Marek Kamiński – absolwent Wydziału Filozofii UW, w 1995 r. jako pierwszy na świecie zdobył oba bieguny Ziemi w ciągu jednego roku, dzięki czemu został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Autor książek, założyciel fundacji wspierającej młodzież poprzez program LifePlan Academy
marekkaminski.com

Referat prof. Piotra Łukowskiego pt.  „Zasady naturalnego codziennego myślenia – logika treści”, 26 lutego 2024r., godz. 17.00, online

Oddział Warszawski PTF zaprasza na spotkanie, podczas którego prof. Piotr Łukowski przedstawi referat pt. „Zasady naturalnego codziennego myślenia – logika treści”. 

Spotkanie odbędzie się 26 lutego 2024 r. o godz. 17.00, za pośrednictwem platformy Zoom.

LInk do spotkania:  https://uw-edu-pl.zoom.us/j/99422518753?pwd=ck1nNXEvamJZTm9WTXpOczZZNDJ2Zz09 

Identyfikator spotkania: 994 2251 8753

Kod dostępu: 564107

Spotkanie poprowadzi Kazimierz Czarnota.

Abstrakt referatu

Pozycja logiki klasycznej w myśleniu codziennym jest trudna do sprecyzowania. Nasze odczucie jej naturalności miesza się bowiem ze świadomością istotnych różnic. Ponieważ każdą logikę zdaniową określają jednoznacznie jej spójniki, ewentualna zgodność logiki klasycznej z naszym myśleniem lub brak takiej zgodności powinna być skutkiem naturalności lub nienaturalności poszczególnych spójników klasycznych. Bez większego ryzyka można przyjąć, że naturalnymi dla naszego myślenia spójnikami są negacja, koniunkcja i alternatywa rozłączna. Zupełnie inaczej postrzegamy implikację i równoważność, których „obcość” jest ewidentna. Z tego powodu zarówno implikacja jak i równoważność klasyczna zostaną zastąpione przez dwie pary: implikacji i równoważności treściowej oraz implikacji i równoważności, które nie są ani ekstensjonalne, ani treściowe. Pierwsza implikacja umożliwia analizę treściową zdań, zaś druga rozstrzyga, które treści powinny być zaakceptowane, skoro zaakceptowane zostały inne. Każda z tych implikacji wydaje się być bliższa implikacji, którą posługujemy się w naszym codziennym myśleniu, niż implikacja klasyczna. Zostały też zdefiniowane odpowiednio dwie inferencje, z których treściowa okazuje się hiperintensjonalną, zaś druga intensjonalną. Ponieważ myślenie codzienne umożliwia nam zarówno analizę treściową, jak i akceptację lub odrzucenie zdań z powodu akceptacji lub odrzucenia innych, przez klasyczną logikę treściową będziemy rozumieli system złożony z obu tych inferencji. Zaproponowana logika posiada cechy bliskie naszemu myśleniu, których nie posiada logika klasyczna. Naturalnie, jest to propozycja formalizacji naszego myślenia, co oznacza, że nie ma pretensji do bycia jego dokładnym odzwierciedleniem.

Profesor Piotr Łukowski

Kierownik Zakładu Logiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest absolwentem matematyki na Uniwersytecie Łódzkim, w którego Katedrze Logiki i Metodologii Nauk uzyskał stopień doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych specjalności logika. W latach 2010-2018 kierował Zakładem Kognitywistyki w Instytucie Psychologii UŁ. Od dwudziestu lat zajmuje się tematem kłamstwa, perswazji i manipulacji. Jego zainteresowania koncentrują się głównie na logikach niefregowskich, logikach treści, dualizacji logik, paradoksach, fenomenie nieostrości wyrażeń, myśleniu potocznym. Interesuje się powiązaniem logiki nauczanej na kursach akademickich z myśleniem potocznym.

Wokół książki „Wóz Drzymałów pod szwedzkim zaborem” – spotkanie z prof. Janem Wasiewiczem, 29 stycznia 2024

Zapraszamy serdecznie na spotkanie z dr. hab. Janem Wasiewiczem, prof. UAP, wokół jego książki „Wóz Drzymałów pod szwedzkim zaborem”.

Spotkanie odbędzie się 29 stycznia 2024 r., godz. 18.30, stacjonarnie, w Bibliotece na Wydziale Filozofii UW (s. 118) przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie. 

Spotkanie jest organizowane wspólnie przez Oddział Warszawski PTF i Biblioteki Połączone WFiS UW, IFiS PAN i PTF.

O książce

„Wasiewicz nie tylko podważa obiegowe mity dotyczące historii Polski i miejsca w niej chłopów, pozwala także lepiej zrozumieć, w jaki sposób kanon tego, co składa się na polską kulturę (także pamięć) bywał i jest upolityczniany. Chociażby przez wymazywanie z niego antagonizmów, pomniejszanie i ubezwłasnowolnianie roli chłopów, a już w szczególności chłopek. Mam nadzieję, że książka Wasiewicza stanie się przedmiotem szerokiej debaty w Polsce, bo dzięki niej możemy zrozumieć wiele rzeczy, które mieliśmy i mamy przed oczami, ale z jakiegoś powodu ich nie widzieliśmy (baliśmy się?, nie chcieliśmy zobaczyć?)”.

dr hab. Michał Rauszer, UW

„Autor tropi ślady pamięci, rekonstruuje fakty, wędruje między archiwami a polami, na których działy się wydarzenia. Dociera fizycznie do osób, które jeszcze przechowują echa pamięci o Drzymale. Dzięki temu wydobywa zupełnie nieznane, a może trafniej ujmując, zapomniane i wyparte aspekty tej historii. Historia o Drzymałach jest ważna także dlatego, że zrywa z dominującą perspektywą, wedle której pisze się historie chłopskie pod dyktando archiwów warszawskich i historii zaboru rosyjskiego. Zabór austriacki bywa obecny dzięki historii rabacji galicyjskiej, ale historie wielkopolskie mają stanowczo mniej szczęścia. W tym sensie Wasiewicz odkrywa białe plamy w naszej popularnej autonarracji”.

dr hab. Andrzej W. Nowak, prof. UAM

O Autorze:

dr hab. Jan Wasiewicz, prof UAP (ur. 1973) – filozof i transdyscyplinarny badacz pamięci. Zajmuje się obecnością chłopskiego dziedzictwa w polskiej pamięci zbiorowej i kulturowej. Na ten temat publikował m.in. w Kulturze WspółczesnejZeszytach Artystycznych, polskiej edycji Le Monde diplomatique oraz pracach zbiorowych: Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności (2014), Chłopska (nie)pamięć. Dziedzictwo chłopskości w polskiej literaturze i kulturze (2019) i Historia – Pamięć – Świadomość (2021). Jest także autorem dwóch książek poświęconych szeroko rozumianej problematyce nihilizmu: Oblicza nicości. Z dziejów nihilizmu europejskiego w XIX wieku (2010, książka uzyskała wyróżnienie w programie Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej) oraz Między nicością a boskością. Z rozważań wokół nihilizmu, sztuki, podmiotowości, pamięci i religii (2021). Jan Wasiewicz — UAP Poznań

Źródło: Wydawca

Referat prof. Jana Woleńskiego pt. „Bóg, metalogika i fatalizm”, 4 grudnia 2023 r., godz. 18.00, online

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Oddziału Warszawskiego, które odbędzie się w dniu 4 grudnia br. o godz. 18:00.
Prof. Jan Woleński przedstawi odczyt, pt. Bóg, metalogika i fatalizm.

Spotkanie będzie miało charakter zdalny i odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom.

Link do spotkania:  https://uw-edu-pl.zoom.us/j/92630318512?pwd=N0FYdUJvU3FBaHBYSkg4L0o0SXJoQT09 

Identyfikator spotkania: 926 3031 8512, kod dostępu: 415282

prof. dr hab. Jan Woleński – filozof, teoretyk prawa, logik, badacz teorii prawdy i dokonań szkoły lwowsko-warszawskiej.

Abstrakt referatu

Spotkanie z dr Joanną Bednarek „Czarownice i narodziny kapitalizmu”

Zapraszamy na otwarte seminarium z filozofii feministycznej pt. „Czarownice i narodziny kapitalizmu”.

Naszą gościnią będzie dr Joanna Bednarek, filozofka i tłumaczka książek Silvii Federici.

Głównym tematem dyskusji będzie książka Federici „Caliban and the Witch. Women, the Body and Primitive Accumulation”.

Dyskusja odbędzie się 27 listopada (poniedziałek) o godzinie 17.00 w Bibliotece na Wydziale Filozofii UW (s. 118) przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie. Spotkanie poprowadzą prof. Magdalena Środa oraz Kinga Elert

Joanna Bednarek – filozofka, pisarka, tłumaczka, członkini redakcji „Praktyki Teoretycznej”, publikowała m.in. w „Tekstach Drugich”, „Krytyce Politycznej” i „Czasie Kultury”. Autorka książek: „Polityka poza formą. Ontologiczne uwarunkowania poststrukturalistycznej filozofii polityki”, „Linie kobiecości. Jak różnica płciowa przekształciła literaturę i filozofię?”, „Życie, które mówi. Nowoczesna wspólnota i zwierzęta” i powieści „O pochodzeniu rodziny” oraz „Próba”. Teksty literackie publikowała w „Czasie Kultury”, „Wakacie”, „FA-arcie”, „Trytyce” i „Notatniku Literackim”.

Serdecznie zapraszamy!