Referat prof. dr hab. Stefana Konstańczaka pt. „Zbigniew Antoni Jordan (1911-1977) – zapomniany emigracyjny historyk filozofii polskiej”

Zapraszamy serdecznie na spotkanie, podczas którego prof. dr hab. Stefan Konstańczak wygłosi referat pt. „Zbigniew Antoni Jordan (1911-1977) – zapomniany emigracyjny historyk filozofii polskiej”.

Spotkanie odbędzie się 20.02.2023 (poniedziałek), godz. 18.00, na platformie Zoom. Link: https://uw-edu-pl.zoom.us/meeting/register/tJAufumgrDkrE9PuJdms1V4kpr7ByjZqDapK

Referent:

Stefan Konstańczak, dr hab., prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zajmuje się etyką i historią filozofii polskiej XIX i XX w. W 2021 ukazała się jego nowa książka „Historiozoficzne dylematy Zbigniewa Jordana. Biografia twórcza emigracyjnego filozofa” (Wydawnictwo WAM). 

Nota wydawcy o książce: Historiozoficzne dylematy Zbigniewa Jordana | wydawnictwowam.

„Zbigniew Antoni Jordan to nazwisko, które współczesnym historykom nauki rzadko kojarzy się z filozofią. Kanadyjski epizod w jego życiu względnie trwale zmienił bowiem wcześniejsze postrzeganie go jako przedstawiciela tej dyscypliny. W niniejszej biografii autor zamierza zmodyfikować nieuzasadnioną jednostronność w naukowym klasyfikowaniu jego dokonań. Powoduje ona bowiem, że okresy naukowej aktywności Jordana jako filozofa oraz jako socjologa są postrzegane oddzielnie, co dzieje się z wyraźną szkodą dla całościowej oceny jego dokonań naukowych. W Polsce Jordan jest traktowany jako rasowy filozof, gdy tymczasem zarówno w Kanadzie, jak i na całym Zachodzie jest znany głównie jako socjolog. Powoduje to, że w polskim dyskursie naukowym postrzega się go tak, jakby jego prace były dziełem dwóch różnych osób. (…) Dlatego poniższa książka w zamierzeniu autora powinna spełniać podwójną rolę: filozofom ma przybliżyć osiągnięcia Jordana na gruncie socjologii, a socjologiom – na gruncie filozofii. Jego kariera naukowa i dorobek potwierdzają zarazem przekonanie, że nauka stanowi system wzajemnie warunkującej się wiedzy, dla której przeszkodą nie są bariery językowe i terytorialne”. (Ze Wstępu)

„Monografia, pod względem dyskutowanej problematyki, jest naukowo ważna i cenna  badawczo. Praca stanowi sumienną, wiarygodną i wartościową prezentację poglądów naukowych Jordana oraz jego działalności organizacyjno-dziennikarskiej. Ukazuje Jordan jako wnikliwego badacza filozofii Platona, wybitnego znawcę  marksizmu w wersji leninowskiej, socjologa i historyka filozofii polskiej, propagatora osiągnięć logików przedstawicieli szkoły lwowsko-warszawskiej na arenie międzynarodowej. Monografia stanowi pierwsze, tak obszerne krytyczne opracowanie naukowej biografii Zbigniewa Jordana. Jest to studium merytorycznie wartościowe, napisane rzeczowo i kompetentnie”. (Z recenzji Krzysztofa Ślezińskiego)

Spotkanie z prof. Kazimierzem Ślęczką, pt. „Wokół «Przeżytego myślenia» Györgya Lukácsa”

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z prof. Kazimierzem Ślęczką, pt. Wokół „Przeżytego myślenia” Györgya Lukácsa, które odbędzie się 23 stycznia (poniedziałek) o godzinie 18.30 w Bibliotece na Wydziale Filozofii UW (s. 118), przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie.

Spotkanie jest organizowane we współpracy z Fundacją im. Róży Luksemburg w Warszawie.

Referat Jarosława Medyńskiego pt. Sofiści napiętnowani, czy też zniesławieni?

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, podczas którego Jarosław Medyński przedstawi referat pt. „Sofiści napiętnowani, czy też zniesławieni?”.

Celem referatu będzie przypomnienie dokonań sofistów oraz rozważenie słuszności negatywnych ocen ich działalności i przekonań.

Spotkanie odbędzie się 12.12..2022 (poniedziałek), godz. 18.00, na platformie Zoom. Link:  https://uw-edu-pl.zoom.us/meeting/register/tJAvfu-vqzMiE9NTK3anPXvspVi5ymeQIzEG 

Abstrakt referatu:

1. Prawnokarne ujęcie zniewagi w kontekście możliwości postawienia krytyków sofistów przed sądem.

2. Ocena sofistów przez współczesnych im filozofów oraz późniejsze implikacje tej oceny, jako podstawa faktyczna oskarżenia.

3. Dowody oskarżenia i obrony z prezentacji dokonań sofistów.

4. Mowy końcowe i werdykt.

Referent:

Jarosław Medyński (ur. 1965) – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŚ, pracownik samorządowy, dziennikarz prasowy i telewizyjny, felietonista i publicysta.

Od lat licealnych pasjonat filozofii, nieustający w staraniach, by zgłębiać ją i propagować. Uczestnik kursów z filozofii oraz kognitywistyki w Copernicus College i UJ. Od 2022 r. członek Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Spotkanie pt. „«Obezwładniająca gorycz czasu – Nietzsche Krzysztofa Michalskiego»: wokół książki Nicolasa de Warrena”

Serdecznie zapraszamy na spotkanie pt. „«Obezwładniająca gorycz czasu – Nietzsche Krzysztofa Michalskiego»: wokół książki Nicolasa de Warrena”, które odbędzie się 28 listopada (poniedziałek) o godz. 18.00 w Bibliotece na Wydziale Filozofii UW, przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie.

Naszymi gośćmi będą:

prof. dr hab. Andrzej Gniazdowski, IFiS PAN,

dr Anton Marczyński, Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, WSISiZ pod auspicjami PAN w Warszawie,

mgr Tomas Šinkūnas, wydawca, Vytautas Magnus University, Phi books, https://www.facebook.com/Phiknygos,

mgr Filip Gołaszewski, tłumacz, doktorant WFZ UW,

dr Katarzyna Bielińska, WFZ UW PTF.

„«Obezwładniająca gorycz czasu» to esej łączący analizę filozoficzną z osobistą historią, narracja na temat czasu, śmierci i nihilizmu, a także forma pożegnania z najdroższym mistrzem – książka została napisana w hołdzie dla Krzysztofa Michalskiego” (opis wydawcy).

O autorze:

Nicolas de Warren to filozof amerykański, uczeń Krzysztofa Michalskiego, którego poznał w latach studenckich na Uniwersytecie Bostońskim. Obecnie jest profesorem filozofii na Uniwersytecie Stanu Pensylwania, redaktorem czterech znaczących monografii naukowych, autorem ponad sześćdziesięciu artykułów oraz trzech istotnych książek, z których jedna ukazuje się teraz w polskim tłumaczeniu.

Spotkanie jest organizowane przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Połączone Biblioteki WFiS UW, IFiS PAN i PTF.

Kazimierz Czarnota o niestandardowej mereologii – 31.10.2022, godz. 18.00, online

Zapraszamy na referat Kazimierza Czarnoty pt. Niestandardowa teoria przestrzeni i czasu na podstawie mereologii Stanisława Leśniewskiego.

Celem referatu będzie przystępne przedstawienie fragmentów niestandardowej mereologii na tle niestandardowej teorii mnogości i niestandardowej analizy matematycznej. Jest to zapowiedź książki „Niestandardowa mereologia”, którą prelegent planuje opublikować w 2023 roku.

Spotkanie odbędzie się 31.10.2022 (poniedziałek), godz. 18.00, na platformie Zoom. Link: https://uw-edu-pl.zoom.us/meeting/register/tJcqdO6tqz8vEtEvqIvFhqJcCQzJnLhde9Uq 

Abstrakt referatu

  1. Zbiór, podzbiór i liczba elementów w ujęciu pierwotnym, tradycyjnym, standardowy i w niestandardowym
  2. Całość i część w mereologii Leśniewskiego
  3. Niestandardowa mereologia części przedmiotu fizycznego
  4. Części przestrzeni i ich miara: odcinki, plasterki i okruchy
  5. Części czasu; pojęcie teraźniejszości
  6. Czasoprzestrzeń Minkowskiego w niestandardowej mereologii.

Referent:

Mgr Kazimierz Czarnota, uczeń Romana Ingardena i Izydory Dąmbskiej, odbył studia filozoficzne na UJ i matematyczne na UW. Przez kilkadziesiąt lat był wykładowcą logiki na UW i innych uczelniach. Jako redaktor i kierownik Redakcji Filozofii pracował w PWN. Jest członkiem Warszawskiego Oddziału i Zarządu Głównego PTF, w których pełni funkcję skarbnika.

Debata nad książką Mikołaja Ratajczaka „Forma życia i dobro wspólne” 19.10.2021 r.

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na debatę nad książką Mikołaja Ratajczaka „Forma życia i dobro wspólne. Geneza i aktualność współczesnej włoskiej filozofii politycznej”. Debata odbędzie się w dniu 19.10.2021 r. o godz. 18:00

W debacie wezmą udział: Mikołaj Ratajczak, Joanna Bednarek, Michał Krzykawski, Anna Winkler i Piotr Laskowski. Spotkanie poprowadzi Barbara Barysz.

„Znaczenie książki Mikołaja Ratajczaka ujawnia się już w tym, że wymyka się ona wszelkim klasyfikacjom. Jest ona oczywiście, jak zaznaczono w tytule, monografią włoskiej filozofii politycznej, pokazującą meandry jej powstania, jak też najważniejsze idee w niej zawarte. Praca ta nie ma jednak podręcznikowego charakteru i nie pretenduje do bezstronnego opisu tendencji politycznej filozofii włoskiej. Jej rekonstrukcji dokonuje Ratajczak z wyraźnie określonych pozycji zarówno teoretycznych, jak i społecznych. Uważam, że jest to duża zaleta monografii, która dzięki temu zabiegowi jest wielogłosowa, przy czym poszczególne głosy nakładają się na siebie lub wchodzą w dialog. Praca ta jest przedsięwzięciem wybitnym, tym bardziej, że może być odbierana na kilku poziomach: od po prostu niezwykle informacyjnego przeglądu aktualnej tematyki filozofii politycznej, nie tylko zresztą włoskiej; do pewnej propozycji uprawiania filozofii politycznej o zacięciu emancypacyjnym. Książka ta jest także wyzwaniem intelektualnym choćby z tego względu, że tak, nie zawaham się użyć tego słowa, monumentalne przedsięwzięcie, musi prowokować do dyskusji”.

prof. dr hab. Leszek Koczanowicz, SWPS Uniwersytet Humanistyczno-społeczny

dr Mikołaj Ratajczak – filozof, historyk idei, tłumacz. Pracuje w Zespole Filozofii Kultury IFiS PAN. Zajmuje się współczesną filozofią polityczną i historią radykalnych idei politycznych. Autor licznych publikacji poświęconych historii marksizmu, biopolityki, teologii politycznej, koncepcjom dobra wspólnego oraz wzajemnemu splotowi filozofii języka, podmiotu, socjologii i ekonomii politycznej.
dr Joanna Bednarek (ur. 1982): filozofka, pisarka, tłumaczka, członkini redakcji „Praktyki Teoretycznej”, publikowała m.in. w „Tekstach Drugich”, „Krytyce Politycznej” i „Czasie Kultury”. Autorka książek: „Polityka poza formą. Ontologiczne uwarunkowania poststrukturalistycznej filozofii polityki” (2012), „Linie kobiecości. Jak różnica płciowa przekształciła literaturę i filozofię?” (Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, 2016), „Życie, które mówi. Nowoczesna wspólnota i zwierzęta” (Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, 2017) i powieści „O pochodzeniu rodziny” (Wydawnictwo WBPiCAK, 2018) oraz „Próba” (Wydawnictwo Krytyki Politycznej/Staromiejski Dom Kultury). Teksty literackie publikowała w „Czasie Kultury”, „Wakacie” i „FA-arcie”.
dr hab. Michał Krzykawski, prof. UŚ, badacz filozofii nieanalitycznej, romanista, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, gdzie kieruje Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami (https://www.ccts.us.edu.pl/). Autor wielu prac poświęconych filozofii techniki i ekonomii politycznej w kontekście antropocenu. Współtwórca książki „Bifurquer. « Il n’y a pas d’alternative »” pod redakcją Bernarda Stieglera i Kolektywu Internacja (Paris 2020. English translation forthcoming).
Anna Winkler – doktor nauk społecznych, filozofka i politolożka. Zajmuje się historią intelektualną radykalnej lewicy, zwłaszcza francuskim goszyzmem lat 50. i 60. XX wieku. Uczy historii doktryn politycznych i prawnych na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Piotr Laskowski – dr hab., prof. UW historyk idei, pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, gdzie prowadzi zajęcia poświęcone włoskiej filozofii politycznej; opublikował „Maszyny wojenne. Georges Sorel i strategie radykalnej filozofii politycznej”, tłumaczył teksty Giorgio Agambena.
Barbara Barysz – jest doktorantką w Szkole Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W 2008 roku ukończyła filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na analizie dyskursów konserwatywnych i antyliberalnych, a także metafizycznych podstaw filozofii postmodernistycznej. Jej praca doktorska poświęcona jest analizie prawicowych, polityczno-filozoficznych dyskursów tożsamościowych w Polsce.

Wydarzenie organizuję Oddział Warszawski PTF.
Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem Zooma:

Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/84839821645?pwd=WGVSQk14VWlJZHA4NzVwTFN2dXBxQT09 Meeting ID: 848 3982 1645 Passcode: 369395.