Forum filozoficzne

Serdecznie zapraszamy na nowootwarte forum Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Mamy nadzieję, że ta forma współpracy ułatwi jeszcze bardziej kontakty pomiędzy nami, filozofami.

W celu zapisania należy zarejestrować się bezpłatnie na stronie rejestracji.

Zapraszamy !!

Spotkanie PTF – 12 stycznia 2015 roku

Zarząd
Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

serdecznie zaprasza
12 stycznia 2015 roku
o godzinie 17:00 (termin pierwszy)

o godzinie 17:15 (drugi termin)

NA ZEBRANIE

CZŁONKÓW ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA

FILOZOFICZNEGO

 

Spotkanie odbędzie się w Sali nr 109 (d. 13) im. Kazimierza Ajdukiewicza Instytutu Filozofii      Uniwersytetu Warszawskiego

przy Krakowskim Przedmieściu 3

Spotkanie PTF – 13 października 2014 roku

Zarząd
Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

serdecznie zaprasza
13 października 2014 roku
o godzinie 17:15
na wykład:

O argumencie

z implikatury konwersacyjnej

Wykład wygłosi specjalny gość:

dr Tomasz Puczyłowski

Zakład Logiki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Spotkanie odbędzie się w Sali nr 109 (d. 13) im. Kazimierza Ajdukiewicza Instytutu Filozofii      Uniwersytetu Warszawskiego

przy Krakowskim Przedmieściu 3

Wstęp wolny !!

Spotkanie PTF – 9 czerwca 2014 roku

Zarząd

Oddziału Warszawskiego

Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

serdecznie zaprasza

9 czerwca 2014 roku

o godzinie 17:15

na wykład:

 

Zmysłowość a poznanie dyskursywne w filozofii I. Kanta

Wykład wygłosi:

mgr Piotr Kozak
 doktorant Instytutu Filozofii UW	

 

Spotkanie odbędzie się w Sali nr 109 (d. 13)

im. Kazimierza Ajdukiewicza Instytutu Filozofii

Uniwersytetu Warszawskiego

przy Krakowskim Przedmieściu 3

Wstęp wolny !!

Spotkanie PTF – 7 kwietnia 2014 roku

Zarząd
Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

serdecznie zaprasza
7 kwietnia 2014 roku
o godzinie 17:15
na wykład:

Izzak Newton – między alchemią a filozofią przyrody

Wykład wygłosi specjalny gość:

dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński

profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

UWAGA! UWAGA! UWAGA!
Wyjątkowo spotkanie odbędzie się w Sali nr 205
w Starym BUWie Uniwersytetu Warszawskiego
przy Krakowskim Przedmieściu 26/28
Wstęp wolny !!

Nadzwyczajne spotkanie PTF O-Warszawa – 18 listopada 2013 roku

Zarząd
Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

serdecznie zaprasza
18 listopada 2013 roku
o godzinie 17:15
na nadzwyczajne spotkanie:

Tadeusz Kotarbiński 
– człowiek, uczony, prakseolog

W panelu udział wezmą:
Prof. dr hab. Jan Woleński,

em. profesor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
noblista Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej
i
Prof. dr hab. Wojciech Gasparski
Członek honorowy Komitetu Naukoznawstwa PAN
Dyrektor, Centrum Etyki Biznesu, Akademia Leona Koźmińskiego

Prowadzenie:
mgr Kazimierz Czarnota,
członek Zarządu Oddziału Warszawskiego PTF

Spotkanie odbędzie się w Sali nr 109 (d. 13)
im. Kazimierza Ajdukiewicza Instytutu Filozofii
Uniwersytetu Warszawskiego
przy Krakowskim Przedmieściu 3
Wstęp wolny !!

Informacje o konferencjach

CALL FOR PARTICIPATION

APPLICATIONS OF LOGICS IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE ALAI 2013

The Workshop on Applications of Logics in Artificial Intelligence is organized within the project Logics for Qualitative Reasoning (www.logicsforqr.uw.edu.pl).The ALAI workshop is dedicated to research in applications of logics in artificial intelligence with a special focus on qualitative representation and reasoning applied in artificial intelligence. Topics of the workshop include: qualitative representation of spatial reasoning and movement, knowledge representation and reasoning under incomplete, vague or inconsistent information, automated deduction and interactive theorem proving in non-classical logics, and high-level robot control.

The ALAI Workshop will be held in Warsaw, Poland from 19 to 20 June 2013. It is organized by University of Warsaw (Institute of Philosophy and Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics) and University of Malaga (Department of Applied Mathematics).

WORKSHOP WEBPAGEwww.logicsforqr.uw.edu.pl/workshop.html

REGISTRATIONThere is no registration fee.

If you are interested in attending, please register by sending an e-mail to: j.golinska@uw.edu.pl

STEERING COMMITTEE

Joanna Golińska-Pilarek, University of Warsaw

Emilio Munoz-Velasco, University of MalagaL

inh Anh Nguyen, University of Warsaw

LOCAL ORGANIZING COMMITTEE

Joanna Golińska-Pilarek, University of Warsaw

Przemysław Wałęga, University of Warsaw and Warsaw University of Technology

 

Konferencja z cyklu

WARTOŚĆ WIEDZY W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM

Tegoroczny temat: ZNACZENIE RZECZYWISTOŚCI WIRTUALNEJ
Data: 14.06.2013 Piątek
Miejsce: Aula Schumana w Auditorium Maximum, godz. 10.00 -15.00.

Celem konferencji jest wspólne rozważenie następujących tematów:
Wirtualna rzeczywistość w aspekcie: historii filozofii, możliwości technicznych, prawa do informacji i pluralizmu mediów jako warunku demokracji, psychologicznym, socjologicznym, moralnej/etycznej odpowiedzialności twórców i odbiorców, narzędzie poznania lub dezinformacji i manipulacji;
Cyfrowe zasoby informacyjne – aspekty: techniczne, prawne, ekonomiczne, bezpieczeństwa i dostępności, filozoficzne, antropologiczne, socjologiczne, psychologiczne, moralne/etyczne, metodologiczne, polityczne;
Wartość zasobów – nowa ekonomika informacji oraz metody wyceny wartości wiedzy;
Wiedza a informacja – kierunki kształcenia i wychowania do radzenia sobie w nowym świecie społeczeństw cyfrowych technologii

Wartość wiedzy w społ. inf. ZAPROSZENIE

 

10 czerwca 2013 roku – spotkanie PTF

Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego serdecznie zaprasza 10 czerwca 2013 roku (poniedziałek) o godzinie 17:15 na forum pn.

Filozofia a Warszawa

Spotkanie poprowadzi: mgr Jacek Wolski

Plan spotkania:

W Warszawie mieszka około 2 milionów osób, działają 3 uniwersytety, wiele szkół wyższych. Pomimo tego na spotkania PTF, albo na inne spotkania naukowe czy spotkania klubów dyskusyjnych przychodzą nieliczne osoby. Chciałbym postawić i spróbować wspólnie odpowiedzieć na następujące pytania:

1. czy filozofowanie jest potrzebna Warszawie?

2. dlaczego Polacy nie filozofują?

3. jak zachęcić Warszawianki i Warszawiaków do filozofowania?

4. jaki powinien być program, jakie działania winny być podjęte w przyszłym roku?

Gorąco zachęcam do przybycia i zajęcia stanowiska w ww. sprawach.

Spotkanie i zebranie odbędzie się w Sali nr 109 (d. 13) im. Kazimierza Ajdukiewicza Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu 3