Spotkanie Lutowe PTF Online

Serdecznie zapraszamy na spotkanie online, które odbędzie się 22 lutego w godzinach 18-20 na platformie Zoom. Gośćmi spotkania będą Michał Trzęsimiech i Katarzyna Mizio z Fundacji Efektywny Altruizm, będącej częścią globalnego ruchu organizacji dobroczynnych działających w duchu filozofii Petera Singera. Poniżej załączamy link do spotkania, abstrakt wystąpienia i sylwetki naszego prelegentów.

Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/87454425966?pwd=bXdVeWVmTzUrVFBMZ05ZWGlSQnl0UT09

Wprowadzenie do Efektywnego Altruizmu

Podczas spotkania opowiemy Wam historię Efektywnego Altruizmu – ruchu i efektywnego altruizmu – idei, z której ruch ten wyrasta. Wychodząc od problemów filozoficznych, omówimy szereg praktycznych zagadnień związanych z dobroczynnością. Będziemy rozważać, jak czynić dobro w sposób efektywny i jak maksymalizować swój wkład w możliwą poprawę świata, który zamieszkujemy.

Michał jest przedsiębiorcą dobroczynnym. Działa w zaniedbanych, mimo że obiecujących obszarach życia publicznego. Organizator międzynarodowej społeczności Effective Altruism, inicjator jej struktur w Polsce. Studiował filozofię na Uniwersytecie Śląskim i Universitaet Wien.

Katarzyna jest doktorantką Uniwersytetu Wrocławskiego w dziedzinie biologii molekularnej. Wspiera rozwój społeczności Efektywnego Altruizmu w Polsce, koordynatorka ds. kapitału ludzkiego w Fundacji Efektywny Altruizm. Zaangażowana w działania mające na celu redukcję cierpienia zwierząt hodowlanych.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Warszawskiego PTF

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i członkinie warszawskiego oddziału PTF na doroczne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się 18 stycznia o godzinie 18 30 na platformie zoom pod adresem https://us02web.zoom.us/j/81620861384?pwd=djdTSnRBOG5XYW1iOWZ1UEsvcEt6QT09

Na zebraniu zostaną wybrane władze Oddziału Warszawskiego oraz jego przedstawiciele na Walne Zebranie PTF. Złożone zostaną tez sprawozdania z pracy Oddziału oraz sprawozdanie finansowe Skarbnika oddziału. Prosimy o liczną obecność.

Spotkanie styczniowe – dr Mikołaj Ratajczak o idei Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego

Po spowodowanej pandemicznymi perturbacjami przerwie serdecznie zapraszamy na spotkanie online, które odbędzie się 11 stycznia w godzinach 18-20 na platformie Zoom. Gościem spotkania będzie dr Mikołaj Ratajczak z Polskiej Akademii Nauk, który opowie nam o debatach filozoficznych toczonych wokół idei Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego. Poniżej załączamy link do spotkania, abstrakt wystąpienia i sylwetkę naszego prelegenta.

Link: https://us02web.zoom.us/j/88229789862?pwd=cElyUVFraW1rRmdsZlVwQWVlK3QyUT09

Bezwarunkowy dochód podstawowy: rewolucyjna reforma czy kapitulacja wobec utowarowienia? Parę uwag z perspektywy filozofii politycznej

Idea bezwarunkowego dochodu podstawowego (BDP) jest dyskutowana w kręgach filozofii politycznej i nauk społecznych już od wielu lat, natomiast przybrała zdecydowanie na znaczeniu w obliczu globalnej pandemii. Wobec olbrzymiego kryzysu gospodarczego i społecznego różne ruchy polityczne i społeczne podnoszą pomysł, by wprowadzić bezwarunkowe transfery pieniężne dla wszystkich obywateli i obywatelek niezależnie od tego, ile posiadają oraz czy świadczą pracę najemną. Podobnie jak podczas wielu lat dyskusji o BDP, koncepcja ta budzi mnóstwo kontrowersji. Pomijając reakcyjne hasła, które ogólnie krytykują wszelką postać redystrybucji, wiele krytyk wystosowanych wobec BDP oscyluje wokół tego, że jego wprowadzenie będzie oznaczać dalsze utowarowienie relacji społecznych, postępujący indywidualizm i ogólną kapitulację wobec kapitalistycznego systemu, który nieustannie nie może się podnieść z kryzysu. Na tego rodzaju kwestiach chciałbym się skupić w swoim wystąpieniu. Potraktuję BDP nie jako realny program reformy państwa dobrobytu – od welfare do commonfare, a nie w kierunku debtfare – co przede wszystkim jako program rewolucyjnego reformizmu opartego na pewnych konkretnych założeniach dot. państwa, współczesnej gospodarki, a także szerzej – pewnej antropologii politycznej. Dyskusje wokół BDP są bowiem często ciekawe przede wszystkim dlatego, że odsłaniają niewypowiedziane założenia dotyczące natury ludzkiej, natury pracy lub istoty państwa, a których przedyskutowanie wydaje się istotne, zanim jeszcze przejdziemy do szczegółowych analiz zasadności wprowadzenia BDP.

Mikołaj Ratajczak – filozof, redaktor i tłumacz. Pracuje jako adiunkt w Zespole Filozofii Kultury IFiS PAN. Współzałożyciel i przez lata członek redakcji czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”, w latach 2012-2015 pracował również jako wydawca filozofii i nauk społecznych w Wydawnictwie Naukowym PWN. Autor publikacji poświęconych historii filozofii i idei politycznych, w tym monografii Forma życia i dobro wspólne. Geneza i aktualność współczesnej włoskiej filozofii politycznej, która ukaże się wkrótce nakładem Wydawnictwa IBL PAN. Zwolennik wprowadzenia bezwarunkowego dochodu podstawowego.

Spotkanie Majowe Zoom – prof. Wiśniewski „Inferencyjna logika pytań”

 

AKTUALIZACJA: Oto link do dzisiejszego spotkania: https://us02web.zoom.us/j/83456262973?pwd=cGFVUlVkM2RzclNGcVF2UXFmSFpTZz09

Serdecznie zapraszamy na nasze majowe spotkanie online, które odbędzie się 25 maja w godzinach 18-20 na platformie Zoom. Gościem spotkania będzie prof. Andrzej Wiśniewski, laureat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za rok 2019, który wystąpi z odczytem na temat inferencyjnej logiki pytań. Poniżej załączamy abstrakt i sylwetkę naszego prelegenta.

Pytania a wnioskowania
Chociaż pytania nie posiadają wartości logicznych – nie są, w jakimkolwiek niemetaforycznym sensie, prawdziwe ani fałszywe – zdarza się, że pełnią one role przesłanek i/lub konkluzji wnioskowań. Co więcej, pewne wnioskowania, w które uwikłane są pytania, są intuicyjnie poprawne, a inne nie. W moim wystąpieniu przedstawię podstawowe kategorie pojęciowe tzw. inferencyjnej logiki pytań. Logika ta formułuje warunki poprawności logicznej wnioskowań, których „konkluzjami” są pytania. Nacisk zostanie położony na intuicje leżące u podstaw proponowanych rozwiązań.

Andrzej Wiśniewski: logik i filozof, profesor w Zakładzie Logiki i Kognitywistyki Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM (od 2005 r.; poprzednio pracował w Instytucie Filozofii UAM, a następnie w Instytucie Filozofii WSP w Zielonej Górze, przekształconym w Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego). Główne publikacje książkowe: The Posing of Questions: Logical Foundations of Erotetic Inferences (Kluwer, 1995), Questions, Inferences, and Scenarios (College Publications, 2013), Essays in Logical Philosophy (LiT Verlag, 2013). Autor lub współautor artykułów publikowanych m. in. w Erkenntnis, Journal of Logic and Computation, Journal of Logic, Language and Information, Journal of Philosophical Logic, Logic and Logical Philosophy, Logica Universalis, Logique et Analyse, Minds and Machines, Studia Logica oraz Synthese.

Spotkanie kwietniowe ONLINE

Link Zoom do spotkania:

https://zoom.us/j/95605598798?pwd=bURyTjU1WU1TMmtGL05odFJVRFo4dz09

Proszę o skorzystanie z linka nie szybciej niż na 5 minut przed rozpoczęciem spotkania, a także o niewłączanie kamer w czasie, kiedy sami nie zabieramy głosu

Pandemia koronawirusa uniemożliwia odbywanie spotkań PTF w zwykłym trybie, i ten stan rzeczy utrzyma się przynajmniej do wakacji. Nie oznacza to jednak, że spotkania odbywać się nie mogą – od kwietnia będziemy proponować je w tej samej formule online, w której już odbywają się zajęcia UW. Nasze pierwsze spotkanie online odbędzie się w poniedziałek 27 kwietnia o godzinie 18 na platformie Zoom – wystarczy będzie kliknąć bądź przekleić w okno przeglądarki link, który w poniedziałek umieścimy w edytowanej wersji niniejszego postu.

Naszym gościem będzie, zapowiadana wcześniej na marzec, mgr Joanna Andrusiewicz, która wygłosi wystąpienie pt. „Śmierć zwierzęcia w filozofii Toma Regana”. Poniżej zamieszczam abstrakt wystąpienia i sylwetkę naszej Prelegentki.

O śmierci zwierząt można mówić na wiele sposobów. Temat ten pojawia się również w murach akademii. Etyka środowiskowa i ekologia znajdują miejsce, żeby poruszyć problem zagłady gatunków i ekosystemów, ekonomia skupia się zwykle na zwierzętach liczonych w tysiącach i tonach, weterynaria – na gatunkach i rasach, biologia na gatunkach i grupach. W dyskusjach stosunkowo niewiele miejsca poświęca się jednak śmierci zwierzęcia – indywidualnej istoty, która, z racji swej konstytutywnej cielesności, wraz ze śmiercią traci wszystko. Taką perspektywę proponował Tom Regan – twórca teorii praw zwierząt [Rights View].

Mgr Joanna Andrusiewicz to doktorantka w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Etyki). W centrum jej zainteresowań badawczych znajdują się etyczne aspekty relacji między ludźmi a zwierzętami pozaludzkimi (status moralny zwierząt, teorie praw a teorie dobrostanu, aktywizm prozwierzęcy jako ruch sprawiedliwości społecznej). Przedmiotem jej powstającej dysertacji doktorskiej jest filozofia Toma Regana.

Spotkanie Marcowe – ODWOŁANE !!!

MARCOWE I KWIETNIOWE SPOTKANIA OW PTF ODWOŁANE Z POWODU EPIDEMII ZGODNIE Z ZALECENIAMI WŁADZ UCZELNIANYCH I KRAJOWYCH.

 

Mam zaszczyt zaprosić na comiesięczne spotkanie Oddziału Warszawskiego PTF, które odbędzie się marca 30 o godzinie 18:30 w sali nr 109 budynku Instytutu Filozofii UW na Krakowskim Przedmieściu 3 (UWAGA: jest to lekka zmiana godziny i zmiana sali w stosunku do przyjętej rutyny). Naszym gościem będzie mgr Joanna Andrusiewicz, która wygłosi wystąpienie pt. „Śmierć zwierzęcia w filozofii Toma Regana”. Poniżej zamieszczam abstrakt wystąpienia i sylwetkę naszej Prelegentki, podkreślając równocześnie, ze jej rozważania będą mieć charakter jedynie teoretyczny i realnie uśmiercać żadnych zwierząt nie będzie. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

O śmierci zwierząt można mówić na wiele sposobów. Temat ten pojawia się również w murach akademii. Etyka środowiskowa i ekologia znajdują miejsce, żeby poruszyć problem zagłady gatunków i ekosystemów, ekonomia skupia się zwykle na zwierzętach liczonych w tysiącach i tonach, weterynaria – na gatunkach i rasach, biologia na gatunkach i grupach. W dyskusjach stosunkowo niewiele miejsca poświęca się jednak śmierci zwierzęcia – indywidualnej istoty, która, z racji swej konstytutywnej cielesności, wraz ze śmiercią traci wszystko. Taką perspektywę proponował Tom Regan – twórca teorii praw zwierząt [Rights View].

Mgr Joanna Andrusiewicz to doktorantka w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Etyki). W centrum jej zainteresowań badawczych znajdują się etyczne aspekty relacji między ludźmi a zwierzętami pozaludzkimi (status moralny zwierząt, teorie praw a teorie dobrostanu, aktywizm prozwierzęcy jako ruch sprawiedliwości społecznej). Przedmiotem jej powstającej dysertacji doktorskiej jest filozofia Toma Regana.

Spotkanie Lutowe

Mam zaszczyt zaprosić na comiesięczne spotkanie Oddziału Warszawskiego PTF, które odbędzie się 24 lutego o godzinie 18 w Auli im. Marii Ossowskiej w budynku Instytutu Filozofii UW na Krakowskim Przedmieściu 3. Naszym gościem będzie mgr Kazimierz Czarnota, który wygłosi wystąpienie pt. „Decyzje pochopne a decyzje przemyślane”. Poniżej zamieszczam abstrakt wystąpienia i sylwetkę naszego Prelegenta. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych!

Konspekt:

1. Sytuacja decyzyjna,
2. Dwa ośrodki podejmowania decyzji w umyśle osoby jako układ względnie izolowany,
3. Decydowanie spontaniczne a przemyślane,
4. Emocje, wiara lub wiedza jako źródło decyzji,
5. Niezdecydowanie, brak decyzji jako jeden ze składników alternatywy wyboru,
6. Warunki i techniki podejmowania racjonalnych decyzji indywidualnych i zespołowych.

Literatura:
Daniel Kahneman, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, 2012
Daniel Kahneman, Ralph L. Kenney…, O podejmowniu decyzji, 2014
Beata Jamke, Nowy paradygmat podejmowania decyzji 2015
Agata Holska, Teorie podejmowania decyzji, 2016
Andrzej Piotr Wierzbicki, Teoria i praktyka wspomagania decyzji 2018

Mgr Kazimierz Czarnota studiował filozofię na UJ pod kierunkiem Izydory Dąmbskiej i Romana Ingardena oraz matematykę na UW. Był wieloletnim wykładowcą logiki na Uniwersytecie Warszawskim i innych uczelniach, równocześnie uczył matematyki w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach. Był redaktorem i kierownikiem Redakcji Filozofii w Państwowym Wydawnictwie Naukowym. Obecnie prowadzi przez internet indywidualne zajęcia z zaawansowanej logiki.
Od lat jest w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Zebranie sprawozdawczo wyborcze PTF Warszawa

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i członkinie warszawskiego oddziału PTF na doroczne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się o godzinie 18 dnia 27 stycznia w auli im. Marii Ossowskiej na pierwszym piętrze Instytutu Filozofii UW przy Krakowskim Przedmieściu 3. Na zebraniu zostaną wybrane władze Oddziału Warszawskiego oraz jego przedstawiciele na Walne Zebranie PTF, które odbędzie się 14 lutego. Złożone zostaną tez sprawozdania z pracy Oddziału oraz sprawozdanie finansowe Skarbnika oddziału. Bardzo prosimy o liczną obecność i przedstawienie w miarę możliwości własnych kandydatur.

Maciek Zając, sekretarz Oddziału Warszawskiego PTF