Nadzwyczajne spotkanie Oddziału Warszawskiego

  Zarząd Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

uprzejmie zaprasza
12 listopada 2012 roku (poniedziałek)
o godzinie 1715

na nadzwyczajne i uroczyste spotkanie z okazji 90-tych urodzin
prof. dr hab. Andrzeja Grzegorczyka.

Na spotkaniu Solenizant wygłosi odczyt pt.

ŚWIATOPOGLĄDOWA INTEGRACJA LUDZKIEJ WIEDZY

Streszczenie:
     Naturalny rozwój gatunku ludzkiego powoduje, że dziś widzimy wyraźnie naszą prymitywną cechę ogólno-zwierzęcą, którą można nazwać identyfikacją stadną, (identyfikacją ze stadem tych, z którymi przeżywamy wspólne przyjemne emocje).
     Natomiast poznawcza wyjątkowość naszego gatunku stwarza coraz wyraźniejsze wyzwanie do PRZECHODZENIA:

OD:
identyfikacji i kooperacji (ograniczonej do stada) i powiązanej z walką z ‘obcymi’ o zasoby,

DO:
identyfikacji i kooperacji ogólnoludzkiej, połączonej ze wspomaganiem słabszych i potępieniem przemocy.

    Antropologia i Filozofia, analizujące ludzkie poznanie z wyżej nakreślonego punktu widzenia, powinny stać się podstawą programu edukacji szkolnej i kształtowania stosunków społecznych w nowoczesnym państwie.

Spotkanie odbędzie się w Sali nr 109 (d. 13) im. Kazimierza Ajdukiewicza
Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
przy Krakowskim Przedmieściu 3

Z wyrazami szacunku,
mgr Jacek Wolski
sekretarz PTF – O/W-wa

Debiuty Filozoficzne

Zarząd Oddziału Warszawskiego

Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

z radością ogłasza konkurs

Debiuty Filozoficzne.

Najlepsze prace pisemne z zakresu filozofii przygotowane przez studentów lub uczniów zostaną nagrodzone i opublikowane na łamach Ruchu Filozoficznego.

W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które w czasie trwania konkursu uczęszczają do szkół lub studiują na uczelniach wyższych znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego.

Zagadnienia konkursowe to:

 • Tradycje polskiej myśli filozoficznej i ich wpływ na współczesność
 • Wielokulturowość – wyzwanie czy problem?
 • Filozofowanie a współczesna kultura polska
 • Pojęcie informacji wyłożone logicznie lub filozoficznie
 • Sprawiedliwość społeczna – potrzeba czy zbytek?
 • Logiki nieklasyczne jako narzędzia poznania filozoficznego
 • Filozoficzne konsekwencje neodarwinizmu
 • Podstawy współczesnej moralności – relatywizm a absolutyzm aksjologiczny

Prace należy zgłaszać do dnia 31 stycznia 2013 roku do godziny 2400.

Szczegóły znajdują się w:
Regulamin Debiuty Filozoficzne

Referat dra Witka

Dzięki uprzejmości dra Witka przedstawiam tekst jego wystąpienia, które zostało wygłoszone w trakcie ostatniego spotkania Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Koło Witruwiusza- próba interpretacji i przezwyciężenia filozofii F.Nietzsche’go

Październikowe spotkanie Oddziału Warszawskiego PTF

Zarząd Oddziału
Warszawskiego Polskiego
Towarzystwa Filozoficznego

uprzejmie zaprasza
8 października 2012 roku (poniedziałek)
o godzinie 1715 na referat pt.

Symbolika koła Witruwiusza
– próba interpretacji i przezwyciężenia filozofii Nietzschego

 Referat przedstawi:
dr Ireneusz Witek
Polskie Towarzystwo Filozoficzne

Abstrakt:
Cz. I. Interpretacja Koło Witruwiusza – symbolika koła
– związek podstawowych pojęć: Wola Mocy-przeciwieństwa.
Nihilizm. Dwa pojęcia nicości. Śmierć- narodziny Boga.
Przewartościowanie wszystkich wartości. Nadczłowiek. Wieczny Powrót Tego Samego. Wielka polityka.

 Cz. II.
Przezwyciężenie (dopełnienie) filozofii Nietzschego.
Zarys teorii omnizmu – w stronę meontologii ?

Spotkanie odbędzie się
w Sali nr 109 (d. 13) im. Kazimierza Ajdukiewicza
Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
przy Krakowskim Przedmieściu 3

Z wyrazami szacunku,
Jacek Wolski
sekretarz PTF – O/W-wa

 

Reportaż fotograficzny ze spotkania czerwcowego Oddziału Warszawskiego

Dzięki uprzejmości Pana Króla, członka PTF,  przedstawiam kilka zdjęć wykonanych w trakcie ostatniego spotkania Oddziału Warszawskiego przed przerwą wakacyjną.

Reportaż fotograficzny z Nadzwyczajnego Spotkania Oddziału Warszawskiego

Dzięki uprzejmości Pana Zygmunta Króla, możliwe jest zamieszczenie poniższego reportażu fotograficznego z Nadzwyczajnego Spotkania Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Korespondencja z „Ruchem Filozoficznym”

Polskie Towarzystwo Filozoficzne od 1911 roku publikuje kwartalnik Ruch Filozoficzny, w którym zamieszcza informacje o najważniejszych wydarzeniach w środowisku filozoficznym.

Są to:

 1. sprawozdania z konferencji (do ok. 10 stron),
 2. artykuły – ważniejsze odczyty (ok. 15 stron);
 3. krótkie autoreferaty z odczytów (do ok. 5 stron);
 4. ecenzje ważnych książek;
 5. inne ważne informacje (np. nadanie honorowego doktoratu, jubileusz koryfeusza) krótko ujęte;
 6. informacje o zgonach i mniejsze lub większe informacje biograficzne. Większe – w przypadku zgonu ważnej postaci;
 7. zapowiedzi planowanych konferencji i innych ważnych spotkań (ze znacznym wyprzedzeniem – bo to kwartalnik).

Gorąco zachęcamy Państwa do nadsyłania materiałów dokumentujących ruch filozoficznej myśli w naszym środowisku.

Za publikację artykułu w Ruchu Filozoficznym otrzymuje się 6 punktów.
Wszystkie informacje o ilości stron są orientacyjne.

Materiały prosimy nadsyłać do mgra Kazimierza Czarnoty – warszawskiego korespondenta Ruchu Filozoficznego na adres: arba4@wp.pl.

Czerwcowe spotkanie Oddziału Warszawskiego

Zarząd
Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

serdecznie zaprasza
11 czerwca 2012 roku (poniedziałek)
o godzinie 1715
na wykład pt.

Prawda jako wartość w nauce

Wykład wygłosi:
prof. dr hab. Barbara Tuchańska
Instytut Filozofii
Uniwersytetu Łódzkiego

Abstrakt:
Podstawą moich rozważań jest ontologia Heideggera, zmodyfikowana w taki sposób, by stała się hermeneutyczną ontologią społeczno-historyczną, uwzględniającą bycie wspólnotowe i aksjologiczne ustrukturowanie bycia. W takiej ontologii akty poznawcze można umieścić nie tylko w języku, w dialogu i w kole hermeneutycznym, ale także w sytuacji społeczno-historycznej, a wartości można rozważać zarówno w ujęciu ontologicznym, jak i ontycznym.

Ujęcie ontologiczne wymaga rozjaśnienia sytuacji aksjologicznej jednostki i wspólnoty, ujęcie ontyczne – analizy indywidualnego przeżywania wartości, normatywnego wymiaru relacji społecznych i normatywno-instytucjonalnego wymiaru praktyki społecznej.

W nauce prawda ujęta jako wartość jest korelatem indywidualnych aktów zaangażowania i brania na siebie odpowiedzialności za prawdę (rozumianą jako prawdziwość czy prawdomówność), relacji między badaczami kształtowanych przez zaufanie oraz instytucji społecznych stojących na straży prawdziwości i wymuszających dążenie do niej. Z racji konstytutywnej roli prawdy praktyka naukowa ukazuje się jako poznawcza praktyka prawdziwościowa, a jej bycie jako bycie-w-prawdzie-i-w-nieprawdzie.

Spotkanie odbędzie się
w Sali nr 109 (d. 13) im. Kazimierza Ajdukiewicza
Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
przy Krakowskim Przedmieściu 3

Wstęp wolny !!