Spotkanie październikowe

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTF z radością informuje, że dostępne są pierwsze nagrania ze spotkań Oddziału.

Wystąpienie Pana Kołodziejskiego

Tu wersja mp3

Wystąpienie Pana Wagnera

Tu wersja mp3

Wystąpienie prof. Łukowa

Tu wersja mp3

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Debiuty Filozoficzne

Zarząd Oddziału Warszawskiego

Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

z radością ogłasza konkurs

Debiuty Filozoficzne.

Najlepsze prace pisemne z zakresu filozofii przygotowane przez studentów lub uczniów zostaną nagrodzone i opublikowane na łamach Ruchu Filozoficznego.

W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które w czasie trwania konkursu uczęszczają do szkół lub studiują na uczelniach wyższych znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego.

Zagadnienia konkursowe to:

  • Tradycje polskiej myśli filozoficznej i ich wpływ na współczesność
  • Wielokulturowość – wyzwanie czy problem?
  • Filozofowanie a współczesna kultura polska
  • Pojęcie informacji wyłożone logicznie lub filozoficznie
  • Sprawiedliwość społeczna – potrzeba czy zbytek?
  • Logiki nieklasyczne jako narzędzia poznania filozoficznego
  • Filozoficzne konsekwencje neodarwinizmu
  • Podstawy współczesnej moralności – relatywizm a absolutyzm aksjologiczny

Prace należy zgłaszać do dnia 31 stycznia 2013 roku do godziny 2400.

Szczegóły znajdują się w:
Regulamin Debiuty Filozoficzne