Reportaż fotograficzny ze spotkania czerwcowego Oddziału Warszawskiego

Dzięki uprzejmości Pana Króla, członka PTF,  przedstawiam kilka zdjęć wykonanych w trakcie ostatniego spotkania Oddziału Warszawskiego przed przerwą wakacyjną.

Czerwcowe spotkanie Oddziału Warszawskiego

Zarząd
Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

serdecznie zaprasza
11 czerwca 2012 roku (poniedziałek)
o godzinie 1715
na wykład pt.

Prawda jako wartość w nauce

Wykład wygłosi:
prof. dr hab. Barbara Tuchańska
Instytut Filozofii
Uniwersytetu Łódzkiego

Abstrakt:
Podstawą moich rozważań jest ontologia Heideggera, zmodyfikowana w taki sposób, by stała się hermeneutyczną ontologią społeczno-historyczną, uwzględniającą bycie wspólnotowe i aksjologiczne ustrukturowanie bycia. W takiej ontologii akty poznawcze można umieścić nie tylko w języku, w dialogu i w kole hermeneutycznym, ale także w sytuacji społeczno-historycznej, a wartości można rozważać zarówno w ujęciu ontologicznym, jak i ontycznym.

Ujęcie ontologiczne wymaga rozjaśnienia sytuacji aksjologicznej jednostki i wspólnoty, ujęcie ontyczne – analizy indywidualnego przeżywania wartości, normatywnego wymiaru relacji społecznych i normatywno-instytucjonalnego wymiaru praktyki społecznej.

W nauce prawda ujęta jako wartość jest korelatem indywidualnych aktów zaangażowania i brania na siebie odpowiedzialności za prawdę (rozumianą jako prawdziwość czy prawdomówność), relacji między badaczami kształtowanych przez zaufanie oraz instytucji społecznych stojących na straży prawdziwości i wymuszających dążenie do niej. Z racji konstytutywnej roli prawdy praktyka naukowa ukazuje się jako poznawcza praktyka prawdziwościowa, a jej bycie jako bycie-w-prawdzie-i-w-nieprawdzie.

Spotkanie odbędzie się
w Sali nr 109 (d. 13) im. Kazimierza Ajdukiewicza
Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
przy Krakowskim Przedmieściu 3

Wstęp wolny !!