Referat prof. Piotra Łukowskiego pt.  „Zasady naturalnego codziennego myślenia – logika treści”, 26 lutego 2024r., godz. 17.00, online

Oddział Warszawski PTF zaprasza na spotkanie, podczas którego prof. Piotr Łukowski przedstawi referat pt. „Zasady naturalnego codziennego myślenia – logika treści”. 

Spotkanie odbędzie się 26 lutego 2024 r. o godz. 17.00, za pośrednictwem platformy Zoom.

LInk do spotkania:  https://uw-edu-pl.zoom.us/j/99422518753?pwd=ck1nNXEvamJZTm9WTXpOczZZNDJ2Zz09 

Identyfikator spotkania: 994 2251 8753

Kod dostępu: 564107

Spotkanie poprowadzi Kazimierz Czarnota.

Abstrakt referatu

Pozycja logiki klasycznej w myśleniu codziennym jest trudna do sprecyzowania. Nasze odczucie jej naturalności miesza się bowiem ze świadomością istotnych różnic. Ponieważ każdą logikę zdaniową określają jednoznacznie jej spójniki, ewentualna zgodność logiki klasycznej z naszym myśleniem lub brak takiej zgodności powinna być skutkiem naturalności lub nienaturalności poszczególnych spójników klasycznych. Bez większego ryzyka można przyjąć, że naturalnymi dla naszego myślenia spójnikami są negacja, koniunkcja i alternatywa rozłączna. Zupełnie inaczej postrzegamy implikację i równoważność, których „obcość” jest ewidentna. Z tego powodu zarówno implikacja jak i równoważność klasyczna zostaną zastąpione przez dwie pary: implikacji i równoważności treściowej oraz implikacji i równoważności, które nie są ani ekstensjonalne, ani treściowe. Pierwsza implikacja umożliwia analizę treściową zdań, zaś druga rozstrzyga, które treści powinny być zaakceptowane, skoro zaakceptowane zostały inne. Każda z tych implikacji wydaje się być bliższa implikacji, którą posługujemy się w naszym codziennym myśleniu, niż implikacja klasyczna. Zostały też zdefiniowane odpowiednio dwie inferencje, z których treściowa okazuje się hiperintensjonalną, zaś druga intensjonalną. Ponieważ myślenie codzienne umożliwia nam zarówno analizę treściową, jak i akceptację lub odrzucenie zdań z powodu akceptacji lub odrzucenia innych, przez klasyczną logikę treściową będziemy rozumieli system złożony z obu tych inferencji. Zaproponowana logika posiada cechy bliskie naszemu myśleniu, których nie posiada logika klasyczna. Naturalnie, jest to propozycja formalizacji naszego myślenia, co oznacza, że nie ma pretensji do bycia jego dokładnym odzwierciedleniem.

Profesor Piotr Łukowski

Kierownik Zakładu Logiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest absolwentem matematyki na Uniwersytecie Łódzkim, w którego Katedrze Logiki i Metodologii Nauk uzyskał stopień doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych specjalności logika. W latach 2010-2018 kierował Zakładem Kognitywistyki w Instytucie Psychologii UŁ. Od dwudziestu lat zajmuje się tematem kłamstwa, perswazji i manipulacji. Jego zainteresowania koncentrują się głównie na logikach niefregowskich, logikach treści, dualizacji logik, paradoksach, fenomenie nieostrości wyrażeń, myśleniu potocznym. Interesuje się powiązaniem logiki nauczanej na kursach akademickich z myśleniem potocznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *