Prof. Andrzej Grzegorczyk zmarł.

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Filozoficzne z wielkim smutkiem żegna wieloletniego członka Oddziału

Profesora

Andrzeja Grzegorczyka

22.08.1922 – 20.03.2014

Był światowej sławy logikiem.W swojej antropologii i etyce starał się uchwycić to, co wyróżnia istotę człowieka. Do końca uczestniczył w spotkaniach Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Jego rodzinie, bliskim i przyjaciołom składamy wyrazy żalu i współczucia.

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

Fotoreportaż z nadzwyczajnego i uroczystego spotkania z okazji 90-tych urodzin prof. dr hab. Andrzeja Grzegorczyka

Dzięki uprzejmości kol. Króla, przedstawiam fotoreportaż z listopadowego wydarzenia w stołecznym życiu filozoficznym.

 

Nadzwyczajne spotkanie Oddziału Warszawskiego

  Zarząd Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

uprzejmie zaprasza
12 listopada 2012 roku (poniedziałek)
o godzinie 1715

na nadzwyczajne i uroczyste spotkanie z okazji 90-tych urodzin
prof. dr hab. Andrzeja Grzegorczyka.

Na spotkaniu Solenizant wygłosi odczyt pt.

ŚWIATOPOGLĄDOWA INTEGRACJA LUDZKIEJ WIEDZY

Streszczenie:
     Naturalny rozwój gatunku ludzkiego powoduje, że dziś widzimy wyraźnie naszą prymitywną cechę ogólno-zwierzęcą, którą można nazwać identyfikacją stadną, (identyfikacją ze stadem tych, z którymi przeżywamy wspólne przyjemne emocje).
     Natomiast poznawcza wyjątkowość naszego gatunku stwarza coraz wyraźniejsze wyzwanie do PRZECHODZENIA:

OD:
identyfikacji i kooperacji (ograniczonej do stada) i powiązanej z walką z ‘obcymi’ o zasoby,

DO:
identyfikacji i kooperacji ogólnoludzkiej, połączonej ze wspomaganiem słabszych i potępieniem przemocy.

    Antropologia i Filozofia, analizujące ludzkie poznanie z wyżej nakreślonego punktu widzenia, powinny stać się podstawą programu edukacji szkolnej i kształtowania stosunków społecznych w nowoczesnym państwie.

Spotkanie odbędzie się w Sali nr 109 (d. 13) im. Kazimierza Ajdukiewicza
Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
przy Krakowskim Przedmieściu 3

Z wyrazami szacunku,
mgr Jacek Wolski
sekretarz PTF – O/W-wa