Debata PTF – Giorgio Agamben wobec pandemii

Serdecznie zapraszamy na debatę pod egidą PTF, która odbędzie się 28 maja o godzinie 18 na platformie Zoom. Nasi goście przyjrzą się krytycznie pismom włoskiego filozofa Giorgio Agambena powstałym pod wpływem i dotyczącym obecnej pandemii. Link do spotkania zamieszczamy poniżej.

Równocześnie chcielibyśmy poinformować, ze tą właśnie debatą kończymy obecny sezon spotkań PTF, które wznowione zostaną z podobną regularnością we wrześniu.

Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/86878866853?pwd=ZWdDSFdaZ1dKQWd0QmV1WlN2YWhaZz09 Meeting ID: 868 7886 6853 Hasło: 421859

Od momentu wybuchu pandemii Giorgio Agamben opublikował serię tekstów poświęconych nie tylko aktualnej sytuacji, ale także szerszemu namysłowi filozoficznemu. Prace te wywołały liczne spory i kontrowersje. Zarazem znalazły zwieńczenie w wydanej w tym roku książce, stanowiącej ich zbiór. Tytuł jest tyleż chwytliwy, co znaczący: „Where Are We Now. The Epidemic as Politics”. Uznaliśmy, że jest to dobra okazja do podjęcia dyskusji nad stanowiskiem Agambena.
W debacie, na którą serdecznie zapraszamy, wezmą udział Andrzej W. Nowak, Barbara Markowska i Mikołaj Ratajczak. Poprowadzi ją Urszula Zbrzeźniak.

Andrzej W. Nowak – Pracownik Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się problematyką z zakresu ontologii w tym ontologii społecznej społecznej, studiów nad nauką oraz socjologią wiedzy. Popularyzator na gruncie polskim teorii nowoczesnego systemu-świata Immanuela Wallersteina, szczególnie zainteresowany studiami nad półperyferyjnością. Ważną częścią jego zainteresowań jest badanie kontrowersji naukowo-społecznych. Próbuje łączyć ontologiczną wrażliwość posthumanizmu z prometejską obietnicą nowoczesności i Oświecenia. Autor książek Wyobraźnia ontologiczna i Podmiot, system, nowoczesność oraz współautor wraz z K. Abriszewskim i M. Wróblewskim książki Czyje lęki? Czyja nauka? Struktury wiedzy wobec kontrowersji naukowo -społecznych kilkudziesięciu artykułów naukowych, aktywny uczestnik życia naukowego i publicznego, okazjonalnie publicysta, obecny także w blogosferze.

Barbara Markowska – filozofka polityki, teoretyczka idei i socjolożka kultury. Autorka rozprawy doktorskiej poświęconej idei sprawiedliwości w myśli Jacquesa Derridy (SNS IFiS PAN). Obecnie pracuje jako adiunktka w Instytucie Socjologii Collegium Civitas. Zainteresowania badawcze: teorie krytyczne kapitalizmu, biopolityka, przemiany sfery publicznej oraz kultur historycznych w Europie Środkowo-Wschodniej (memory studies). Ostatnie ważniejsze publikacje: Homo libidinous and the Economy of Desire. A re-reading of Simmel’s The Philosophy of Money after Freud (2018), Epistemologiczne źródła kryzysu demokracji liberalnej: dwa argumenty (2018), Herosi czy ofiary? Kapitał moralny Polaków w narracji Muzeum II wojny światowej w Gdańsku (2019), Metapolityka i kresy wspólnoty w pracy „Między historią idei a metafizyką” (2020) oraz red. naukowa| książki Dyskurs historyczny w mediach masowych. Reprezentacje przeszłości w polskiej i ukraińskiej sferze medialnej, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2021.

Mikołaj Ratajczak – filozof, redaktor i tłumacz. Pracuje jako adiunkt w Zespole Filozofii Kultury IFiS PAN. Współzałożyciel i przez lata członek redakcji czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”, w latach 2012-2015 pracował również jako wydawca filozofii i nauk społecznych w Wydawnictwie Naukowym PWN. Autor publikacji poświęconych historii filozofii i idei politycznych, w tym monografii „Forma życia i dobro wspólne. Geneza i aktualność współczesnej włoskiej filozofii politycznej”, wydanej nakładem Wydawnictwa IBL PAN.

Urszula Zbrzeźniak – filozofka i tłumaczka. Pracuje jako adiunkt na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo zajmuje się filozofią współczesną. Autorka licznych publikacji, w tym książek: „Michel Foucault. Ku historycznej ontologii nas samych” i „Genealogia i emancypacja. Studia nad współczesną filozofią polityki”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *