Debata nad książką Mikołaja Ratajczaka „Forma życia i dobro wspólne” 19.10.2021 r.

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na debatę nad książką Mikołaja Ratajczaka „Forma życia i dobro wspólne. Geneza i aktualność współczesnej włoskiej filozofii politycznej”. Debata odbędzie się w dniu 19.10.2021 r. o godz. 18:00

W debacie wezmą udział: Mikołaj Ratajczak, Joanna Bednarek, Michał Krzykawski, Anna Winkler i Piotr Laskowski. Spotkanie poprowadzi Barbara Barysz.

„Znaczenie książki Mikołaja Ratajczaka ujawnia się już w tym, że wymyka się ona wszelkim klasyfikacjom. Jest ona oczywiście, jak zaznaczono w tytule, monografią włoskiej filozofii politycznej, pokazującą meandry jej powstania, jak też najważniejsze idee w niej zawarte. Praca ta nie ma jednak podręcznikowego charakteru i nie pretenduje do bezstronnego opisu tendencji politycznej filozofii włoskiej. Jej rekonstrukcji dokonuje Ratajczak z wyraźnie określonych pozycji zarówno teoretycznych, jak i społecznych. Uważam, że jest to duża zaleta monografii, która dzięki temu zabiegowi jest wielogłosowa, przy czym poszczególne głosy nakładają się na siebie lub wchodzą w dialog. Praca ta jest przedsięwzięciem wybitnym, tym bardziej, że może być odbierana na kilku poziomach: od po prostu niezwykle informacyjnego przeglądu aktualnej tematyki filozofii politycznej, nie tylko zresztą włoskiej; do pewnej propozycji uprawiania filozofii politycznej o zacięciu emancypacyjnym. Książka ta jest także wyzwaniem intelektualnym choćby z tego względu, że tak, nie zawaham się użyć tego słowa, monumentalne przedsięwzięcie, musi prowokować do dyskusji”.

prof. dr hab. Leszek Koczanowicz, SWPS Uniwersytet Humanistyczno-społeczny

dr Mikołaj Ratajczak – filozof, historyk idei, tłumacz. Pracuje w Zespole Filozofii Kultury IFiS PAN. Zajmuje się współczesną filozofią polityczną i historią radykalnych idei politycznych. Autor licznych publikacji poświęconych historii marksizmu, biopolityki, teologii politycznej, koncepcjom dobra wspólnego oraz wzajemnemu splotowi filozofii języka, podmiotu, socjologii i ekonomii politycznej.
dr Joanna Bednarek (ur. 1982): filozofka, pisarka, tłumaczka, członkini redakcji „Praktyki Teoretycznej”, publikowała m.in. w „Tekstach Drugich”, „Krytyce Politycznej” i „Czasie Kultury”. Autorka książek: „Polityka poza formą. Ontologiczne uwarunkowania poststrukturalistycznej filozofii polityki” (2012), „Linie kobiecości. Jak różnica płciowa przekształciła literaturę i filozofię?” (Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, 2016), „Życie, które mówi. Nowoczesna wspólnota i zwierzęta” (Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, 2017) i powieści „O pochodzeniu rodziny” (Wydawnictwo WBPiCAK, 2018) oraz „Próba” (Wydawnictwo Krytyki Politycznej/Staromiejski Dom Kultury). Teksty literackie publikowała w „Czasie Kultury”, „Wakacie” i „FA-arcie”.
dr hab. Michał Krzykawski, prof. UŚ, badacz filozofii nieanalitycznej, romanista, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, gdzie kieruje Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami (https://www.ccts.us.edu.pl/). Autor wielu prac poświęconych filozofii techniki i ekonomii politycznej w kontekście antropocenu. Współtwórca książki „Bifurquer. « Il n’y a pas d’alternative »” pod redakcją Bernarda Stieglera i Kolektywu Internacja (Paris 2020. English translation forthcoming).
Anna Winkler – doktor nauk społecznych, filozofka i politolożka. Zajmuje się historią intelektualną radykalnej lewicy, zwłaszcza francuskim goszyzmem lat 50. i 60. XX wieku. Uczy historii doktryn politycznych i prawnych na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Piotr Laskowski – dr hab., prof. UW historyk idei, pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, gdzie prowadzi zajęcia poświęcone włoskiej filozofii politycznej; opublikował „Maszyny wojenne. Georges Sorel i strategie radykalnej filozofii politycznej”, tłumaczył teksty Giorgio Agambena.
Barbara Barysz – jest doktorantką w Szkole Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W 2008 roku ukończyła filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na analizie dyskursów konserwatywnych i antyliberalnych, a także metafizycznych podstaw filozofii postmodernistycznej. Jej praca doktorska poświęcona jest analizie prawicowych, polityczno-filozoficznych dyskursów tożsamościowych w Polsce.

Wydarzenie organizuję Oddział Warszawski PTF.
Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem Zooma:

Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/84839821645?pwd=WGVSQk14VWlJZHA4NzVwTFN2dXBxQT09 Meeting ID: 848 3982 1645 Passcode: 369395.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *