Spotkanie majowe – Tomasz Jativa o Heglu jako historyku filozofii

Serdecznie zapraszamy na spotkanie online, które odbędzie się 17 maja w godzinach 18-20 na platformie Zoom. Gościem spotkania będzie magister Tomasz Jativa, doktorant WFil UW, który wygłosi referat pt. „Hegel jako historyk filozofii” Poniżej załączamy link do spotkania, abstrakt wystąpienia i sylwetkę naszego prelegenta.

https://us02web.zoom.us/j/85123234480?pwd=S2dQTmM0MWorcFo4YXNqWWNWOGpwQT09

Celem proponowanego wystąpienia będzie próba rekonstrukcji Heglowskiej perspektywy ujmowania historii filozofii. Zgodnie z tą optyką następowanie po sobie kolejnych stanowisk filozoficznych strukturalnie odpowiada apriorycznemu rozwojowi kategorii logicznych analizowanemu na kartach Nauki logiki. Logika bytu okazuje się powiązana zatem z okresem filozofii przedsokratejskiej, logika istoty – z klasycznymi systemami starożytnej Grecji, logika pojęcia zaś – z okresem filozofii nowożytnej. W swojej historii filozofii Hegel dążył do przepracowania sprzeczności między transcendentalnym aprioryzmem a historyzmem poprzez refleksję na temat kulturowej funkcji filozofii. W jego opinii miała ona polegać na wyrażeniu w postaci pojęciowej struktur określających właściwe danej epoce historycznej logiczne warunki możliwości praktyk społecznych. Zwieńczeniem tak architektoniki systemu Heglowskiej, jak i konstrukcji przyjmowanego w ramach tej myśli pojęcia absolutu okazuje się zatem metafilozoficzna refleksja o charterze historii filozofii stanowiąca jednocześnie projekt ugruntowania wiedzy w ramach jej immanentnej dziejowości.

Nota biograficzna: mgr Tomasz Jativa (ur. 1992) – doktorant na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent MISH UW na kierunkach filozofia i kulturoznawstwo. Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół niemieckiej filozofii klasycznej, ze szczególnym uwzględnieniem myśli Kanta i Hegla, marksizmu oraz antropologii literatury. Autor monografii naukowej Humanizm socjalistyczny czy ekonomiczno predestynacja: Marks, Engels, Plechanow. Publikował w „Bez Dogmatu”, „Ha!arcie” oraz „Glissando”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *