Wokół książki „Wóz Drzymałów pod szwedzkim zaborem” – spotkanie z prof. Janem Wasiewiczem, 29 stycznia 2024

Zapraszamy serdecznie na spotkanie z dr. hab. Janem Wasiewiczem, prof. UAP, wokół jego książki „Wóz Drzymałów pod szwedzkim zaborem”.

Spotkanie odbędzie się 29 stycznia 2024 r., godz. 18.30, stacjonarnie, w Bibliotece na Wydziale Filozofii UW (s. 118) przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie. 

Spotkanie jest organizowane wspólnie przez Oddział Warszawski PTF i Biblioteki Połączone WFiS UW, IFiS PAN i PTF.

O książce

„Wasiewicz nie tylko podważa obiegowe mity dotyczące historii Polski i miejsca w niej chłopów, pozwala także lepiej zrozumieć, w jaki sposób kanon tego, co składa się na polską kulturę (także pamięć) bywał i jest upolityczniany. Chociażby przez wymazywanie z niego antagonizmów, pomniejszanie i ubezwłasnowolnianie roli chłopów, a już w szczególności chłopek. Mam nadzieję, że książka Wasiewicza stanie się przedmiotem szerokiej debaty w Polsce, bo dzięki niej możemy zrozumieć wiele rzeczy, które mieliśmy i mamy przed oczami, ale z jakiegoś powodu ich nie widzieliśmy (baliśmy się?, nie chcieliśmy zobaczyć?)”.

dr hab. Michał Rauszer, UW

„Autor tropi ślady pamięci, rekonstruuje fakty, wędruje między archiwami a polami, na których działy się wydarzenia. Dociera fizycznie do osób, które jeszcze przechowują echa pamięci o Drzymale. Dzięki temu wydobywa zupełnie nieznane, a może trafniej ujmując, zapomniane i wyparte aspekty tej historii. Historia o Drzymałach jest ważna także dlatego, że zrywa z dominującą perspektywą, wedle której pisze się historie chłopskie pod dyktando archiwów warszawskich i historii zaboru rosyjskiego. Zabór austriacki bywa obecny dzięki historii rabacji galicyjskiej, ale historie wielkopolskie mają stanowczo mniej szczęścia. W tym sensie Wasiewicz odkrywa białe plamy w naszej popularnej autonarracji”.

dr hab. Andrzej W. Nowak, prof. UAM

O Autorze:

dr hab. Jan Wasiewicz, prof UAP (ur. 1973) – filozof i transdyscyplinarny badacz pamięci. Zajmuje się obecnością chłopskiego dziedzictwa w polskiej pamięci zbiorowej i kulturowej. Na ten temat publikował m.in. w Kulturze WspółczesnejZeszytach Artystycznych, polskiej edycji Le Monde diplomatique oraz pracach zbiorowych: Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności (2014), Chłopska (nie)pamięć. Dziedzictwo chłopskości w polskiej literaturze i kulturze (2019) i Historia – Pamięć – Świadomość (2021). Jest także autorem dwóch książek poświęconych szeroko rozumianej problematyce nihilizmu: Oblicza nicości. Z dziejów nihilizmu europejskiego w XIX wieku (2010, książka uzyskała wyróżnienie w programie Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej) oraz Między nicością a boskością. Z rozważań wokół nihilizmu, sztuki, podmiotowości, pamięci i religii (2021). Jan Wasiewicz — UAP Poznań

Źródło: Wydawca

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *