„Albertyna w czasach Kanta w świetle dokumentów” – spotkanie z prof. Norbertem Kasparkiem, 24 kwietnia 2024, Biblioteka, godz. 17.00

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Oddziału Warszawskiego PTF, podczas którego prof. Norbert Kasparek, polski historyk, wygłosi wykład pt. „Albertyna w czasach Kanta w świetle dokumentów”.

W zbiorach Archiwum Państwowego w Olsztynie przechowywana jest kolekcja dokumentów Uniwersytetu Albrechta w Królewcu (Albertyny). Archiwalia te stanowią podstawę do badań nad funkcjonowaniem uniwersytetu i społeczności akademickiej w czasach Kanta. Na szczególną uwagę zasługują świadectwa obecności studentów polskich oraz inne wątki polskie związane z Albertyną w latach 1750-1850. Zbiory te zostaną omówione przez prof. dr. hab. Norberta Kasparka (UWM), Dyrektora AP w Olsztynie.

Spotkanie odbędzie się 24 kwietnia 2024 r. o godz. 17.00, w Bibliotece na Wydziale Filozofii UW (s. 118) przy ulicy Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie.

Spotkanie poprowadzi dr Bartosz Działoszyński.

Spotkanie z dr Joanną Bednarek „Czarownice i narodziny kapitalizmu”

Zapraszamy na otwarte seminarium z filozofii feministycznej pt. „Czarownice i narodziny kapitalizmu”.

Naszą gościnią będzie dr Joanna Bednarek, filozofka i tłumaczka książek Silvii Federici.

Głównym tematem dyskusji będzie książka Federici „Caliban and the Witch. Women, the Body and Primitive Accumulation”.

Dyskusja odbędzie się 27 listopada (poniedziałek) o godzinie 17.00 w Bibliotece na Wydziale Filozofii UW (s. 118) przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie. Spotkanie poprowadzą prof. Magdalena Środa oraz Kinga Elert

Joanna Bednarek – filozofka, pisarka, tłumaczka, członkini redakcji „Praktyki Teoretycznej”, publikowała m.in. w „Tekstach Drugich”, „Krytyce Politycznej” i „Czasie Kultury”. Autorka książek: „Polityka poza formą. Ontologiczne uwarunkowania poststrukturalistycznej filozofii polityki”, „Linie kobiecości. Jak różnica płciowa przekształciła literaturę i filozofię?”, „Życie, które mówi. Nowoczesna wspólnota i zwierzęta” i powieści „O pochodzeniu rodziny” oraz „Próba”. Teksty literackie publikowała w „Czasie Kultury”, „Wakacie”, „FA-arcie”, „Trytyce” i „Notatniku Literackim”.

Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie z dr Katarzyną Szopą wokół książki „Wybuch wyobraźni. Poezja Anny Świrszczyńskiej wobec reprodukcji życia społecznego”

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z dr Katarzyną Szopą wokół jej książki „Wybuch wyobraźni. Poezja Anny Świrszczyńskiej wobec reprodukcji życia społecznego”. Dyskusja odbędzie się 13 listopada (poniedziałek) o godzinie 18.00 (s. 118) w Bibliotece na Wydziale Filozofii UW (s. 118), przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie. Prowadzenie: Kinga Elert

Katarzyna Szopa – literaturoznawczyni, pracuje na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wykładowczyni na Gender Studies w Instytucie Badań Literackich PAN. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół współczesnych teorii i filozofii feministycznych. Autorka monografii: „Poetyka rozkwitania. Różnica płciowa w filozofii Luce Irigaray”(Lupa Obscura, Wydawnictwo IBL, 2018), „Wybuch wyobraźni. Poezja Anny Świrszczyńskiej wobec reprodukcji życia społecznego” (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w koedycji z serią Lupa Obscura, Wydawnictwo IBL, 2022), a także licznych tekstów i artykułów naukowych poświęconych między innymi filozofii Luce Irigaray, współczesnej poezji kobiet i krytyce feministycznej. Współredagowała książki zbiorowe: „Dyskursy gościnności. Etyka współbycia w perspektywie późnej nowoczesności” (Wydawnictwo IBL, 2018), a także „Płeć awangardy” (Wydawnictwo UŚ, 2019). Od 2014 roku współpracuje z prof. Luce Irigaray oraz prowadzi stronę internetową filozofki: workingwithluceirigaray.com. Teksty Luce Irigaray tłumaczyła na język polski. Publikowała między innymi na łamach „Pamiętnika Literackiego”, „Tekstów Drugich”, „Forum Poetyki”, „Wielogłosu” i „Znaku”. Członkini redakcji „Praktyki Teoretycznej” i „Śląskich Studiów Polonistycznych”.

Referat dr Macieja Kassnera pt. „Społeczeństwo rynkowe i jego sprzeczności. Wokół «Wielkiej transformacji» Karla Polanyiego”

Zapraszamy serdecznie na spotkanie, podczas którego Maciej Kassner wygłosi referat pt. „Społeczeństwo rynkowe i jego sprzeczności. Wokół «Wielkiej transformacji» Karla Polanyiego”.

Spotkanie odbędzie się 02.10.2023 (poniedziałek), godz. 18.00, na platformie Zoom. Link rejestracyjny:

https://uw-edu-pl.zoom.us/j/99344129897?pwd=czVncXk1TmFXRlk2MW1RdGYrM1Bhdz09

Maciej Kassner – doktor nauk politycznych, adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2010-2011 przebywał na stypendium Fulbrighta w New School for Social Research w Nowym Yorku, gdzie pracował nad koncepcją doktoratu pod kierunkiem prof. Richarda Bernsteina. W latach 2016 – 2019 w Instytucie Filozofii UMK realizował grant Fuga poświęcony myśli Karla Polanyiego. Opiekunem tego projektu był prof. Andrzej Szahaj. Rozprawa doktorska Macieja Kassnera pod tytułem Pragmatyzm i radykalny liberalizm. Studium filozofii politycznej Johna Deweya ukazała się w 2019 roku w serii Monografie dla Nauki Polskiej. Interesuje się filozofią nauk społecznych, myślą polityczną (w szczególności tradycją liberalną i socjalistyczną) oraz instytucjonalną ekonomią polityczną. Obecnie pracuje nad monografią poświęconą filozofii społecznej Karla Polanyiego.

Abstrakt referatu:

Wystąpienie poświęcone będzie prezentacji osoby i poglądów Karla Polanyiego – węgierskiego intelektualisty i historyka gospodarczego znanego przede wszystkim dzięki pracy „Wielka transformacja. Polityczne i ekonomiczne źródła naszych czasów”, której pierwsze wydanie ukazało się w 1944 roku. Dzieło to opowiada o narodzinach systemu rynkowego w dziewiętnastowiecznej Anglii oraz jego załamaniu w dwudziestoleciu międzywojennym. Błędem jednak byłoby odczytywanie książki Karla Polanyiego jako pracy stricte historycznej. Pod warstwą narracji historycznej skrywa się bowiem ambitna próba stworzenia oryginalnej filozofii społecznej rzucającej nowe światło na naturę społeczeństwa rynkowego oraz charakter rozrywających je konfliktów. Celem referatu będzie rekonstrukcja teorii Karla Polanyiego oraz zastanowienie się czy i w jakim stopniu pozwala nam ona zrozumieć współczesne kontrowersje na styku gospodarki rynkowej i demokratycznej polityki.

Spotkanie i dyskusja z dr Mirą Marcinów wokół książki „Bezmatek”

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z dr Mirą Marcinów, autorką książki „Bezmatek”.

Porozmawiamy o niejednoznacznej relacji córki i matki poza paradygmatem „oskarżenia matki”,

w kontekście matkofobii, psychoanalizy, feministycznego macierzyństwa, teorii Adrienne Rich i powieści Eleny Ferrante.

O „rodzeniu i umieraniu”, przerywaniu Wielkiej Ciszy oraz „wymazywaniu matek”.

Dyskusja odbędzie się 19 czerwca (poniedziałek) o godzinie 18.00 w Bibliotece na Wydziale Filozofii UW (s. 118)

przy ulicy Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie.

Prowadzenie: Kinga Elert

Mira Marcinów – pisarka, filozofka, psycholożka, autorka książek: „Szaleństwo jako wybór” (2012), „Niezabliźniona rana Narcyza” (2018) (wraz z B. Dobroczyńskim), „Historia polskiego szaleństwa. Studium melancholii” (2018) oraz „Bezmatek” (2020), za którą otrzymała Paszport Polityki, a także nominacje do Nagrody Literackiej Nike. Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie obroniła doktorat z psychologii. Laureatka Nagrody Premiera za rozprawę doktorską (2014), stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Finalistka Nagrody Naukowej „Polityki” (2019). Współzałożycielka Ośrodka Myśli Psychoanalitycznej w Polskiej Akademii Nauk. Pracuje nad historią idei histerii w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Na Uniwersytecie Warszawskim prowadzi seminarium „Filozofia psychiatrii”.

Referat Jakuba Zawiły-Niedźwieckiego pt. „Skandaliczne argumenty w etyce”

Zapraszamy serdecznie na spotkanie, podczas którego Jakub Zawiła-Niedźwiecki wygłosi referat pt. „Skandaliczne argumenty w etyce”. 

Spotkanie odbędzie się 29.05.2023 (poniedziałek), godz. 18.00, na platformie Zoom. Link rejestracyjny: https://uw-edu-pl.zoom.us/meeting/register/tJ0uc-iorzwoG93rrOXnKtEfwNpJelnNAN5k

Abstrakt wystąpienia: Wiele publikacji z dziedziny etyki wywołało oburzenie, zgrozę i inne reakcje szerokiej publiczności wykraczające daleko poza sferę akademicką. Jedno z ważnych pism z etyki praktycznej niedawno opublikowało okolicznościowy numer na ten temat. W swoim wystąpieniu chciałbym przeanalizować zjawisko skandalicznych (ang. outrageous) argumentów w etyce, ich rzeczywistą i potencjalną rolę, oraz spojrzenie na nie z perspektywy etyki akademickiej. 

Jakub Zawiła-Niedźwiecki: filozof, bioetyk. Interesuje się filozofią medycyny, bioetyką, neuroetyką, filozofią psychiatrii i filozofią umysłu.  Tłumacz tekstów filozoficznych i technicznych. 

Referat prof. dr hab. Stefana Konstańczaka pt. „Zbigniew Antoni Jordan (1911-1977) – zapomniany emigracyjny historyk filozofii polskiej”

Zapraszamy serdecznie na spotkanie, podczas którego prof. dr hab. Stefan Konstańczak wygłosi referat pt. „Zbigniew Antoni Jordan (1911-1977) – zapomniany emigracyjny historyk filozofii polskiej”.

Spotkanie odbędzie się 20.02.2023 (poniedziałek), godz. 18.00, na platformie Zoom. Link: https://uw-edu-pl.zoom.us/meeting/register/tJAufumgrDkrE9PuJdms1V4kpr7ByjZqDapK

Referent:

Stefan Konstańczak, dr hab., prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zajmuje się etyką i historią filozofii polskiej XIX i XX w. W 2021 ukazała się jego nowa książka „Historiozoficzne dylematy Zbigniewa Jordana. Biografia twórcza emigracyjnego filozofa” (Wydawnictwo WAM). 

Nota wydawcy o książce: Historiozoficzne dylematy Zbigniewa Jordana | wydawnictwowam.

„Zbigniew Antoni Jordan to nazwisko, które współczesnym historykom nauki rzadko kojarzy się z filozofią. Kanadyjski epizod w jego życiu względnie trwale zmienił bowiem wcześniejsze postrzeganie go jako przedstawiciela tej dyscypliny. W niniejszej biografii autor zamierza zmodyfikować nieuzasadnioną jednostronność w naukowym klasyfikowaniu jego dokonań. Powoduje ona bowiem, że okresy naukowej aktywności Jordana jako filozofa oraz jako socjologa są postrzegane oddzielnie, co dzieje się z wyraźną szkodą dla całościowej oceny jego dokonań naukowych. W Polsce Jordan jest traktowany jako rasowy filozof, gdy tymczasem zarówno w Kanadzie, jak i na całym Zachodzie jest znany głównie jako socjolog. Powoduje to, że w polskim dyskursie naukowym postrzega się go tak, jakby jego prace były dziełem dwóch różnych osób. (…) Dlatego poniższa książka w zamierzeniu autora powinna spełniać podwójną rolę: filozofom ma przybliżyć osiągnięcia Jordana na gruncie socjologii, a socjologiom – na gruncie filozofii. Jego kariera naukowa i dorobek potwierdzają zarazem przekonanie, że nauka stanowi system wzajemnie warunkującej się wiedzy, dla której przeszkodą nie są bariery językowe i terytorialne”. (Ze Wstępu)

„Monografia, pod względem dyskutowanej problematyki, jest naukowo ważna i cenna  badawczo. Praca stanowi sumienną, wiarygodną i wartościową prezentację poglądów naukowych Jordana oraz jego działalności organizacyjno-dziennikarskiej. Ukazuje Jordan jako wnikliwego badacza filozofii Platona, wybitnego znawcę  marksizmu w wersji leninowskiej, socjologa i historyka filozofii polskiej, propagatora osiągnięć logików przedstawicieli szkoły lwowsko-warszawskiej na arenie międzynarodowej. Monografia stanowi pierwsze, tak obszerne krytyczne opracowanie naukowej biografii Zbigniewa Jordana. Jest to studium merytorycznie wartościowe, napisane rzeczowo i kompetentnie”. (Z recenzji Krzysztofa Ślezińskiego)

Spotkanie z prof. Kazimierzem Ślęczką, pt. „Wokół «Przeżytego myślenia» Györgya Lukácsa”

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z prof. Kazimierzem Ślęczką, pt. Wokół „Przeżytego myślenia” Györgya Lukácsa, które odbędzie się 23 stycznia (poniedziałek) o godzinie 18.30 w Bibliotece na Wydziale Filozofii UW (s. 118), przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie.

Spotkanie jest organizowane we współpracy z Fundacją im. Róży Luksemburg w Warszawie.