Spotkanie styczniowe

Mamy zaszczyt zaprosić na comiesięczne spotkanie Oddziału Warszawskiego PTF, które odbędzie się 20 stycznia o godzinie 18 w Auli im. Marii Ossowskiej w budynku Instytutu Filozofii UW na Krakowskim Przedmieściu 3. Naszym gościem będzie mgr Mateusz Łukasiak, który wygłosi wystąpienie pt. „Wolność morfologiczna, czyli o prawie do daleko idących modyfikacji własnego ciała i umysłu”. Poniżej zamieszczamy abstrakt wystąpienia i sylwetkę naszego Prelegenta. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Koncepcja wolności morfologicznej ściśle związana jest i wyrasta bezpośrednio z praw człowieka i praw obywatelskich. Według Andersa Sandberga jest to prawo do „nie tylko do samoposiadania swojego ciała, ale również do jego modyfikacji podług swoich oczekiwań” co w kontekście nowych technologii i możliwości przez nie zapewnianych może oznaczać ingerencje tak kosmetyczne jak i chirurgiczne czy geneteyczne. Podczas kiedy samoaktualizacja i rozwój osobisty czy ingerencje we własne ciało nie budzą u większości osób znaczącego sprzeciwu to niektóre z dostępnych i rozwijających się technologii mogą znacząco wpływać na jednostkę w kontekście społecznym i prawnym jak również pośrednio lub bezpośrednio na inne osoby na przykład na potomstwo w kontekście modyfikacji genetycznej rodzica i wymagają prospektywnych dyskusji i pogłębionej refleksji etycznej i prawnej. W trakcie wystąpienia zarysowana zostanie koncepcja wolności morfologicznej według najważniejszych autorów, przedstawione zostaną najważniejsze technologie w których może się ona krystalizować, oraz omówione zostaną prawne i etyczne problemy, wątpliwości i nadzieje, którymi może poskutkować jej realizacja.

Mateusz Łukasiak. Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek założyciel i prezes Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *