Spotkanie grudniowe

Mamy zaszczyt zaprosić na comiesięczne spotkanie Oddziału Warszawskiego PTF, które odbędzie się 16 grudnia o godzinie 18 w Auli im. Marii Ossowskiej w budynku Instytutu Filozofii UW na Krakowskim Przedmieściu 3. Naszym gościem będzie prof. Paweł Frelik z Ośrodka Studiów Amerykanistycznych UW, który wygłosi wystąpienie pt. „Filozofowanie fantastyką: science fiction, realizm spekulatywny, nauka”. Poniżej zamieszczamy abstrakt wystąpienia i sylwetkę naszego Prelegenta. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Chociaż luźno skonfederowana szkoła filozoficzna realizmu spekulatywnego, literatura science fiction oraz nauki biologiczne i fizyczne wydają się mieć ze sobą mało wspólnego, bliższe spojrzenie na to, czym się zajmują i z jakiego rodzaju problemami się mierzą wykazuje cały szereg zaskakujących zbieżności i rezonansów. W swojej prezentacji postaram się zmapować ich wzajemne relacje oraz zaproponować, że realizm spekulatywny i niektóre formy literatur fantastycznych opierają się na podobnym modelu myślenia o świecie i istotach go zamieszkujących. Z kolei cały szereg proponowanych przez nie wizji w ciągu ostatnich kilku dekad zbiega się z najnowszymi odkryciami dotyczącymi – przykładowo – świadomości zwierząt czy systemów komunikacji roślin.

Paweł Frelik jest profesorem uczelni w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW, gdzie prowadzi również Pracownię Tekstów i Mediów Spekulatywnych. Naukowo zajmuje się science fiction, mediami audiowizualnymi (film, telewizja, gry wideo, wideo muzyczne) i kulturą nie-popularną. Jest autorem, między innymi, ponad 100 publikacji zagranicznych w tych dziedzinach, członkiem rad redakcyjnych Science Fiction Studies, Extrapolation oraz Journal of Gaming and Virtual Worlds oraz współredaktorem serii książkowej New Dimensions in Science Fiction wydawanej przez University of Wales Press. W latach 2012-14 piastował stanowisko Prezesa Science Fiction Research Association jako pierwszy członek Zarządu spoza USA i Kanady w historii organizacji, a obecnie zasiada w jej Zarządzie jako Immediate Past President. Jest również Division Head Sekcji Science Fiction w International Association for the Fantastic in the Arts. W 2017 był pierwszym nie-anglojęzycznym laureatem nagrody Thomas D. Clareson Award za działalność na rzecz badań nad science fiction.

Jeden komentarz do “Spotkanie grudniowe”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *