spotkanie październikowe

Zarząd

Oddziału Warszawskiego

Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

serdecznie zaprasza

29 października 2018 roku

 o godzinie 17:15

 na wykład:

Benedykt Stattler

a Immanuel Kant.

Polemika totalna

Stattler

Wykład wygłosi:

Adam Skowron

 (UKW) 

Spotkanie odbędzie się w sali nr 4

Instytutu Filozofii, UW

Nietrudno zgodzić się ze stwierdzeniem, że idealizm transcendentalny należy do najważniejszych koncepcji filozoficznych powstałych w nowożytności, czy nawet w historii filozofii w ogóle. Jego twórca – Immanuel Kant – jeszcze za życia był i jest do dziś uznawany za jednego z największych myślicieli europejskich. Przyzwyczailiśmy się do „wielkiego Kanta”, do Kanta (jak to okreslił go Mojżesz Mendelssohn) „wszystkomiażdżącego” swoją Krytyką, nawet laicy znają to nazwisko i wiążą je z osobą filozofa zasługującego na szacunek swoimi dokonaniami. Nie stało się tak jednak od razu. Pierwsze wydanie Krytyki czystego rozumu wzbudziło wiele reakcji ówczesnych intelektualistów, nie tylko pozytywnych ale i skrajnie negatywnych. Najbardziej zaciekłym przeciwnikiem Kanta był bawarski jezuita Benedykt Stattler, który od roku 1788 aż do swojej śmierci napisał szereg dzieł wymierzonych w idealizm transcendentalny i jego twórcę. Stattlerowski dwutomowy Anty-Kant był dziełem odpierającym niemal wszystkie tezy Krytyki czystego rozumu, próbującym przy tym dowieść, że Kant jest hochsztaplerem, nie posiada podstawowej wiedzy z z zakresu logiki i ontologii i że jego koncepcje są pełne błędów i mogą być wręcz niebezpieczne dla chrześcijan.

Niniejszy referat dotyczyć będzie dzieła Anty-Kant Stattlera, jego treści a także reakcji, jakie wywołał. Warto dodać, że wedle niektórych źródeł Kant znał owo dzieło a jego autora uważał za jednego z najważniejszych krytyków swojej filozofii.

Adam Skowron, absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. W badaniach koncentruje się na historii filozofii późnonowożytnej, ze szczególnym naciskiem na filozofię niemiecką, jej tradycję i źródła. Jest również tłumaczem z języka niemieckiego. Obecnie zajmuje się projektem tłumaczenia na język polski dzieła oświeceniowego myśliciela Benedykta Stattlera pt. „Anty-Kant”. W zamyśle, tłumaczenie to ma rozszerzyć naszą dotychczasową wiedzę na temat recepcji myśli Kanta, a także zwrócić uwagę na nieznane dotychczas wobec niej zarzuty

Wstęp wolny. ZAPRASZAMY!!!

Ilustracja: Okładka wydania z 2013 r. Nabu Press, https://www.amazon.com/Anti-Kant-Erster-German-Benedikt-Stattler/dp/1289792763

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *