spotkanie marcowe

 

Zarząd

Oddziału Warszawskiego

Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

serdecznie zaprasza

12 marca 2018 roku

 o godzinie 17:15

 na wykład:

Specyfika języka ekonomii

w świetle filozofii języka

1200px-Pieter_Bruegel_the_Elder_-_The_Tower_of_Babel_(Vienna)_-_Google_Art_Project

Wykład wygłosi:

Prof. dr hab. Andrzej Leder

 (IFiS PAN) 

Spotkanie odbędzie się w sali nr 4

Instytutu Filozofii, UW

W naukach społecznych mówi się o swoistym „imperializmie ekonomii”. Język i metody tej dziedziny przenikają praktyki badawcze, co więcej, traktowane są jako pewien wzorzec. Jednocześnie Joseph Vogl, filozof i literaturoznawca, pisze o „niesamowitym” charakterze zjawisk ekonomicznych. Postawię tezę, że źródłem obu tych fenomenów jest specyfika języka ekonomii, a nawet głębiej, specyfika samego znaku językowego. To „ćwiczenie z logiki ekonomicznej” przeprowadzę opierając się o refleksję Ferdinanda de Saussure’a, Georga Simmla i Ludviga Wittgensteina, poruszając kwestię ciągłości i nieciągłości w strukturze języka.

Andrzej Leder, urodzony w 1960 roku, doktor habilitowany, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Wydał rozprawy filozoficzne: Nieświadomość jako pustka. Wokół myśli Freuda i Husserla, oraz Nauka Freuda w epoce ‘Sein und Zeit’, pracę na temat historii Polski: Prześniona rewolucja, ćwiczenie z logiki historycznej, rozprawę dotyczącą idei filozoficznych w XX wiecznej Europie: Rysa na tafli. Teoria w polu psychoanalitycznym, a także, po angielsku: The Changing Guise of Myths. Naucza w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN i w Collegium Civitas. Mieszka w Warszawie.

Wstęp wolny. ZAPRASZAMY!!!

Ilustracja: Pieter Bruegel (starszy), Wieża Babel, 1563  (źródło ilustracji: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pieter_Bruegel_the_Elder_-_The_Tower_of_Babel_(Vienna)_-_Google_Art_Project.jpg)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *