Nadzwyczajne spotkanie Oddziału Warszawskiego

Zarząd
Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

serdecznie zaprasza
29 maja 2012 roku (wtorek)
o godzinie 17:15
 na     n a d z w y c z a j n e    s p o t k a n i e

w Pałacu Staszica.

Wykład pt.

Od Logosu do Trójcy Świętej.

Rozwój hellenistyczno-judeo-chrześcijańskich wierzeń religijnych od Pitagorasa do Tertuliana 

wygłosi:
prof. Marian Hillar, M.D., Ph.D.

Profesor filozofii i studiów religijnych w Texas Southern University w Houston (USA), gdzie jest także dyrektorem Center for Philosophy and Socinian Studies (placówki badawczej rozwijającej w USA studia nad myślą Braci Polskich i socynianizmem).

Założyciel i redaktor naczelny czasopisma „Essays in the Philosophy of Humanism” wydawanego przez American Humanist Association. Jest autorem licznych publikacji z zakresu historii filozofii, rozwoju idei wolności sumienia i rozdziału religii od państwa. Tłumacz na j. angielski i wydawca pism Michała Serveta.

Członek American Philosophical Association, American Academy of Religion, Servetus International Society. Jest absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku. Mieszka w USA, gdzie prowadzi swoje prace naukowe, zawodowo związany z amerykańskim szkolnictwem wyższym.

W 2012 roku wydawnictwo Cambridge University Press opublikowało książkę Prof. M. Hillara przyjętą w środowiskach naukowych z dużym zainteresowaniem: – „From Logos to Trinity. The Evolution of Religious Beliefs from Pythagoras to Tertulian” (Od Logosu do Trójcy Świętej. Ewolucja wierzeń religijnych od Pitagorasa do Tertuliana).

UWAGA!!! ZMIANA!!! UWAGA !!!

Dzięki uprzejmości Instytutu Filozofii i Socjologii PAN,
spotkanie odbędzie się
w Sali nr 154 (I piętro, lewe schody) Pałacu Staszica
przy Nowy Świat 72/74

WSTĘP WOLNY

Z wyrazami szacunku,
mgr Jacek Wolski
sekretarz
Oddział Warszawski PTF