Majowe spotkanie Oddziału Warszawskiego

Zarząd Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

serdecznie zaprasza
14 maja 2012 roku (poniedziałek) o godzinie 17:15

na drugie spotkanie z cyklu
Filozofowie Pedagogom, Pedagodzy Filozofom

Referat wygłosi dr Paweł Krupa OP, Dyrektor Instytutu Tomistycznego w Warszawie, wykładowca PWT w Warszawie, wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów w Krakowie.

Temat spotkania:
Arystoteles na ambonie.
 O rozumności teologii chrześcijańskiej według Tomasza z Akwin

Abstrakt:
Średniowiecze to okres wytężonej pracy uczonych nad ocaleniem i recepcją spuścizny intelektualnej Antyku. Przez wprowadzenie systemu nauczania opartego na wzorcu sztuk wyzwolonych (artes liberales), filozoficzna myśl grecka i rzymska przenika za mury średniowiecznych klasztorów i uniwersytetów. Niektórzy teologowie chrześcijańskiego Zachodu zobaczą w tym zjawisku zagrożenie dla ortodoksji, inni – wśród nich Tomasz z Akwinu – szansę na lepsze opisanie prawd objawionych. Czy racjonalność wiary nie jest utopią? Czy filozofia i teologia mogą podjąć twórczy dialog?

Spotkanie odbędzie się
w Sali nr 109 (d. 13) im. Kazimierza Ajdukiewicza
Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
przy Krakowskim Przedmieściu 3

WSTĘP WOLNY

Z wyrazami szacunku,
mgr Jacek Wolski
sekretarz Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego