14 października 2013 roku – I spotkanie Oddziału Warszawskiego PTF

Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

serdecznie zaprasza 14 października 2013 roku (poniedziałek) o godzinie 1715

na I spotkanie w roku akademickim 2013/2014

W trakcie spotkania zostaną wygłoszone trzy wystąpienia:

1. O nieuniknioności filozofowania Wystąpienie wygłosi dr hab. Paweł Łuków, Przewodniczący Zarządu PTF/Warszawa.

2. Teoria memów – neodarwinistyczna interpretacja kultury i jej filozoficzne implikacje Wystąpienie przedstawi Michał Wagner, nagroda wyróżnienia w konkursie Debiuty Filozoficzne.

3. Wartość logik parakonsystentnych dla formalizacji przekonań Wystąpienie przedstawi Jędrzej Kołodziejski, nagroda wyróżnienia w konkursie Debiuty Filozoficzne

Spotkanie odbędzie się w Sali nr 109 (d. 13) im. Kazimierza Ajdukiewicza Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu 3 Wstęp wolny !!

Informacje o konferencjach

CALL FOR PARTICIPATION

APPLICATIONS OF LOGICS IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE ALAI 2013

The Workshop on Applications of Logics in Artificial Intelligence is organized within the project Logics for Qualitative Reasoning (www.logicsforqr.uw.edu.pl).The ALAI workshop is dedicated to research in applications of logics in artificial intelligence with a special focus on qualitative representation and reasoning applied in artificial intelligence. Topics of the workshop include: qualitative representation of spatial reasoning and movement, knowledge representation and reasoning under incomplete, vague or inconsistent information, automated deduction and interactive theorem proving in non-classical logics, and high-level robot control.

The ALAI Workshop will be held in Warsaw, Poland from 19 to 20 June 2013. It is organized by University of Warsaw (Institute of Philosophy and Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics) and University of Malaga (Department of Applied Mathematics).

WORKSHOP WEBPAGEwww.logicsforqr.uw.edu.pl/workshop.html

REGISTRATIONThere is no registration fee.

If you are interested in attending, please register by sending an e-mail to: j.golinska@uw.edu.pl

STEERING COMMITTEE

Joanna Golińska-Pilarek, University of Warsaw

Emilio Munoz-Velasco, University of MalagaL

inh Anh Nguyen, University of Warsaw

LOCAL ORGANIZING COMMITTEE

Joanna Golińska-Pilarek, University of Warsaw

Przemysław Wałęga, University of Warsaw and Warsaw University of Technology

 

Konferencja z cyklu

WARTOŚĆ WIEDZY W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM

Tegoroczny temat: ZNACZENIE RZECZYWISTOŚCI WIRTUALNEJ
Data: 14.06.2013 Piątek
Miejsce: Aula Schumana w Auditorium Maximum, godz. 10.00 -15.00.

Celem konferencji jest wspólne rozważenie następujących tematów:
Wirtualna rzeczywistość w aspekcie: historii filozofii, możliwości technicznych, prawa do informacji i pluralizmu mediów jako warunku demokracji, psychologicznym, socjologicznym, moralnej/etycznej odpowiedzialności twórców i odbiorców, narzędzie poznania lub dezinformacji i manipulacji;
Cyfrowe zasoby informacyjne – aspekty: techniczne, prawne, ekonomiczne, bezpieczeństwa i dostępności, filozoficzne, antropologiczne, socjologiczne, psychologiczne, moralne/etyczne, metodologiczne, polityczne;
Wartość zasobów – nowa ekonomika informacji oraz metody wyceny wartości wiedzy;
Wiedza a informacja – kierunki kształcenia i wychowania do radzenia sobie w nowym świecie społeczeństw cyfrowych technologii

Wartość wiedzy w społ. inf. ZAPROSZENIE

 

10 czerwca 2013 roku – spotkanie PTF

Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego serdecznie zaprasza 10 czerwca 2013 roku (poniedziałek) o godzinie 17:15 na forum pn.

Filozofia a Warszawa

Spotkanie poprowadzi: mgr Jacek Wolski

Plan spotkania:

W Warszawie mieszka około 2 milionów osób, działają 3 uniwersytety, wiele szkół wyższych. Pomimo tego na spotkania PTF, albo na inne spotkania naukowe czy spotkania klubów dyskusyjnych przychodzą nieliczne osoby. Chciałbym postawić i spróbować wspólnie odpowiedzieć na następujące pytania:

1. czy filozofowanie jest potrzebna Warszawie?

2. dlaczego Polacy nie filozofują?

3. jak zachęcić Warszawianki i Warszawiaków do filozofowania?

4. jaki powinien być program, jakie działania winny być podjęte w przyszłym roku?

Gorąco zachęcam do przybycia i zajęcia stanowiska w ww. sprawach.

Spotkanie i zebranie odbędzie się w Sali nr 109 (d. 13) im. Kazimierza Ajdukiewicza Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu 3

Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

serdecznie zaprasza 13 maja 2013 roku (poniedziałek) o godzinie 17:15

na referat pt.

Karman a odpowiedzialność. Analiza etycznego dyskursu Bhagawadgity w świetle Ingardenowskiego pojęcia odpowiedzialności („Książeczka o człowieku” 1972)

Referat przedstawi:

dr hab. Joanna Jurewicz, prof. UW

Katedra Azji Południowej, Wydział Orientalistyczny Uniwersytet Warszawski

Spotkanie i zebranie odbędzie się w Sali nr 109 (d. 13) im. Kazimierza Ajdukiewicza Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu 3

Wstęp wolny !!

Z wyrazami szacunku,

mgr Jacek Wolski sekretarz PTF-Warszawa

Prezentacja mgra Tomasza Wysockiego

Pan mgr Tomasz Wysocki, ostatni prelegent ze spotkania kwietniowego Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, wyraził zgodę na publikację na stronie Oddziału prezentacji przedstawionej w trakcie ww. spotkania.

Prezentacja znajduje się w pliku Wysocki-prezentacja.

Natomiast na stronie kol. Wysockiego, http://www.xphi-europe.org/, zawarte są inne, ważne informacje na temat tego kierunku w filozofii

 

Nadzwyczajne spotkanie kwietniowe w dniu 8 kwietnia 2013 roku

Zarząd
Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
serdecznie zaprasza
8 kwietnia 2013 roku (poniedziałek)
o godzinie 17:15

na referat pt.

Filozofia eksperymentalna.

Podstawowe założenia i przykłady badań.

Abstrakt:

Filozofia eksperymentalna powstała na początku XXI wieku. Filozofowie prowadzący badania w tym nurcie wykorzystują metody nauk szczegółowych (głównie psychologii eksperymentalnej) do odpowiedzi na pytania filozoficzne. Głównym przedmiotem zainteresowania filozofów eksperymentalnych są tzw. intuicje filozoficzne, które grają podstawową role w konstruowaniu teorii filozoficznych.

Więcej na
http://pantheon.yale.edu/~jk762/ExperimentalPhilosophy.html
http://www.youtube.com/user/xphilosophy
http://www.xphi-europe.org/

Prezentacja filozofii eksperymentalnej będzie podzielona na trzy części. Najpierw opowiem o roli, jaką pełnią sądy intuicyjne w argumentacji w filozofii analitycznej. Następnie przedstawię podstawowe założenia filozofii eksperymentalnej oraz podział na gałęzie pozytywną i negatywną. Na końcu zreferuję wyniki kilku badań przeprowadzonych w ramach filozofii eksperymentalnych, z uwzględnieniem wyników z pola etyki.

Referat przedstawi:

mgr Tomasz Wysocki

Uniwersytet Wrocławski

Spotkanie i zebranie odbędzie się
w Sali nr 109 (d. 13) im. Kazimierza Ajdukiewicza
Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
przy Krakowskim Przedmieściu 3
Wstęp wolny !!

Marcowe spotkanie Oddziału Warszawskiego PTF

Zarząd Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

serdecznie zaprasza
11 marca 2013 roku (poniedziałek)
o godzinie 1715
na odczyt pt.

Stoicyzm lub post-stoicyzm jako współczesna praktyka tak zwanego udanego życia

Odczyt przedstawi:
dr Tomasz Mazur

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Spotkanie odbędzie się
w Sali nr 109 (d. 13) im. Kazimierza Ajdukiewicza
Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
przy Krakowskim Przedmieściu 3

Z wyrazami szacunku,
mgr Jacek Wolski
sekretarz PTF – O/W-wa

Strona dra Witka

Dzięki uprzejmości dra Witka tekst jego październikowego wystąpienia został opublikowany.

Koło Witruwiusza- próba interpretacji i przezwyciężenia filozofii F.Nietzsche’go

Miło nam powiadomić, że osoby zainteresowane przedmiotowym referatem mogą zasięgać informacji na stronie dra Witka tj. www.ireneuszwitek.pl.