Filozoficzny Klub Dyskusyjny

Filozoficzny Klub Dyskusyjny to projekt Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Celem tego projektu, podobnie jak innych, jest upowszechnienie zainteresowania filozofią oraz krzewienie nauk filozoficznych.

Projekt ten polegać będzie na comiesięcznych dyskusjach poświęconych na omówienie wybranych zagadnień filozoficznych. Zagadnienie pod dyskusję będą wybierane poprzez zgłoszenia przesyłane na adres e-mail Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Choć spotkanie klubu nie będzie się zaczynać od referatu wprowadzającego, to jest oczywiste, że w związku z wybranym zagadnieniem zostanie wybrana i zaproponowana literatura uzupełniająca.

Spotkania Filozoficznego Klubu Dyskusyjnego będą zorganizowane jako dyskusje naukowe. Oznacza to, że spotkanie będzie wolne od agresji. Wszelkie metody i argumenty retoryczne mogą być piętnowane przez uczestników, a same wystąpienia będą ograniczone do dwóch minut. Przewodniczący dyskusji będzie przydzielał i odbierał głos starając się, aby spotkanie przebiegało w atmosferze kulturalnej współpracy.

Każdy będzie mógł zabrać głos. Wstęp będzie zapewniony zarówno dla studentów, jak i uczniów szkół.

Regulamin FKD można znaleźć tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *