Debiuty Filozoficzne

Debiuty Filozoficzne to jeden z kilku projektów Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Celem tego projektu, podobnie jak innych, jest upowszechnienie zainteresowania filozofią oraz krzewienie nauk filozoficznych.

Debiuty Filozoficzne to konkurs prac filozoficznych. Najlepsze złożone prace filozoficzne zostaną opublikowane w Ruchu Filozoficznym, kwartalniku Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół średnich i studentów uczących się na terenie województwa mazowieckiego w trakcie trwania konkursu. Laureaci zostaną wybrani spośród tych dwóch grup edukacyjnych.

Nagrodą główną w każdej z grup jest publikacja pracy, dodatkowo jest przewidziana nagroda finansowa. Laureaci konkursu zostaną również zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

Warunkiem koniecznym uczestnictwa w konkursie jest złożenie w terminie pracy na jeden z zadanych tematów. Praca nie powinna przekraczać objętością 1 arkusza wydawniczego (ca. 40 000 znaków). Złożone prace zostaną ocenione przez Komisję, w której zasiadać będą filozofowie związani z województwem mazowieckim.

Zagadnienia konkursowe to:

  1. Tradycje polskiej myśli filozoficznej i ich wpływ na współczesność
  2. Wielokulturowość – wyzwanie czy problem?
  3. Filozofowanie a współczesna kultura polska
  4. Pojęcie informacji wyłożone logicznie lub filozoficznie
  5. Sprawiedliwość społeczna – potrzeba czy zbytek?
  6. Logiki nieklasyczne jako narzędzia poznania filozoficznego
  7. Filozoficzne konsekwencje neodarwinizmu
  8. Podstawy współczesnej moralności – relatywizm a absolutyzm aksjologiczny]

Prace należy zgłaszać do dnia 31 stycznia 2013 roku do godziny 2400.

Szczegóły znajdują się w: Regulamin Debiuty Filozoficzne

 

W związku z niewielką liczbą nadesłanych prac, Zarząd Oddziału Warszawskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu nadsyłania prac z dnia 31 stycznia 2013 roku na 31 marca 2013 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *