Doroczne Zebranie Członków Oddziału Warszawskiego PTF

Zarząd Oddziału Warszawskiego

Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

informuje i serdecznie zaprasza

14 stycznia 2013 roku (poniedziałek)
o godzinie 1700 (termin pierwszy)
lub o godzinie 1715 (termin drugi)

na Walne Zebranie Oddziału Warszawskiego

 

 

Po Zebraniu,

mgr Zygmunt Król wygłosi referat

pt. Indeterminizm i determinizm

Spotkanie i zebranie odbędzie się
w Sali nr 109 (d. 13) im. Kazimierza Ajdukiewicza
Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
przy Krakowskim Przedmieściu 3
 Obecność obowiązkowa !!

Plan Walnego Zebrania Oddziału Warszawskiego

1. Otwarcie Zebrania Sprawozdawczego Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego przez przewodniczącego Zarządu 2. Wybór przewodniczącego Zebrania, protokolanta i  komisji skrutacyjnej. Przyjęcie planu Zebrania.
3. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Oddziału i  Komisji Rewizyjnej Oddziału. Dyskusja.
4. Głosowanie w  sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału
5. Przedstawienie kandydatur i  wybór delegatów (pięć osób) na Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w dniu 8 lutego 2012 roku
6. Dyskusja nad planami pracy Oddziału w 2013 roku
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie Zebrania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *