Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

serdecznie zaprasza 13 maja 2013 roku (poniedziałek) o godzinie 17:15

na referat pt.

Karman a odpowiedzialność. Analiza etycznego dyskursu Bhagawadgity w świetle Ingardenowskiego pojęcia odpowiedzialności („Książeczka o człowieku” 1972)

Referat przedstawi:

dr hab. Joanna Jurewicz, prof. UW

Katedra Azji Południowej, Wydział Orientalistyczny Uniwersytet Warszawski

Spotkanie i zebranie odbędzie się w Sali nr 109 (d. 13) im. Kazimierza Ajdukiewicza Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu 3

Wstęp wolny !!

Z wyrazami szacunku,

mgr Jacek Wolski sekretarz PTF-Warszawa

Prezentacja mgra Tomasza Wysockiego

Pan mgr Tomasz Wysocki, ostatni prelegent ze spotkania kwietniowego Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, wyraził zgodę na publikację na stronie Oddziału prezentacji przedstawionej w trakcie ww. spotkania.

Prezentacja znajduje się w pliku Wysocki-prezentacja.

Natomiast na stronie kol. Wysockiego, http://www.xphi-europe.org/, zawarte są inne, ważne informacje na temat tego kierunku w filozofii

 

Marcowe spotkanie Oddziału Warszawskiego PTF

Zarząd Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

serdecznie zaprasza
11 marca 2013 roku (poniedziałek)
o godzinie 1715
na odczyt pt.

Stoicyzm lub post-stoicyzm jako współczesna praktyka tak zwanego udanego życia

Odczyt przedstawi:
dr Tomasz Mazur

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Spotkanie odbędzie się
w Sali nr 109 (d. 13) im. Kazimierza Ajdukiewicza
Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
przy Krakowskim Przedmieściu 3

Z wyrazami szacunku,
mgr Jacek Wolski
sekretarz PTF – O/W-wa

Strona dra Witka

Dzięki uprzejmości dra Witka tekst jego październikowego wystąpienia został opublikowany.

Koło Witruwiusza- próba interpretacji i przezwyciężenia filozofii F.Nietzsche’go

Miło nam powiadomić, że osoby zainteresowane przedmiotowym referatem mogą zasięgać informacji na stronie dra Witka tj. www.ireneuszwitek.pl.

Filozoficzny Klub Dyskusyjny – I spotkanie

Komitet Filozoficznego Klubu Dyskusyjnego

przy Oddziale Warszawskim Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

serdecznie zaprasza

dnia 25 lutego 2013 roku o godzinie 17:00

na pierwszą dyskusję Filozoficznego Klubu Dyskusyjnego pt.

Czy kultura przyczyniła się do udoskonalenia człowieka? Natura a Kultura

Dyskusja odbędzie się

Księgokawiarni UKRYTE MIASTO

ul. Noakowskiego 16 (w podwórzu kamienicy)

Z wyrazami szacunku,
mgr Jacek Wolski
sekretarz O/W-wa PTF

Lutowe spotkanie Oddziału Warszawskiego PTF

Zarząd Oddziału Warszawskiego

Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

serdecznie zaprasza
18 lutego 2013 roku (poniedziałek)
o godzinie 1715
na wykład pt.

O sposobie istnienia przedmiotów przedstawianych w poezji

Wykład przedstawi:

dr Adam Górniak

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Streszczenie:
Wykład jest próbą analizy ontologicznej struktury obiektów, które stanowiąc „świat” poezji są nosicielami wartości estetycznych. Ich szczególna „istota” i ich „realność” nie jest jednak odbitką przedmiotów z realnego świata jedynie opisanych w specyficzny sposób. Autonomia „bytów” estetycznych jest uzyskana poprzez wykreowanie tzw. sytuacji poetyckiej. Jest nią taki swoisty splot relacji realnych i myślnych, że ukazuje ona aksjologiczną doniosłość pewnych sytuacji życiowych.

Spotkanie odbędzie się
w Sali nr 109 (d. 13) im. Kazimierza Ajdukiewicza
Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
przy Krakowskim Przedmieściu 3

Z wyrazami szacunku,
mgr Jacek Wolski
sekretarz PTF – O/W-wa