Zarząd Oddziału Warszawskiego

W styczniu bieżącego roku w trakcie Zebrania sprawozdawczo-wyborczego, zebrani członkowie Polskiego Towarzystwa Filozoficznego wybrali Zarząd w składzie:

  1. dr hab. Paweł Łuków prof. UW – przewodniczący
  2. dr hab. Krystyna Krauze-Błachowicz – skarbnik
  3. mgr Jacek Wolski – sekretarz
  4. mgr Kazimierz Czarnota – członek Zarządu
  5. mgr Jarosław Jarszak – członek Zarządu

Niezwłocznie został ustanowiony adres e-mail Zarządu Oddziału Warszawskiego PTF: ptf.warszawa@gmail.com