Nadzwyczajne spotkanie kwietniowe w dniu 8 kwietnia 2013 roku

Zarząd
Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
serdecznie zaprasza
8 kwietnia 2013 roku (poniedziałek)
o godzinie 17:15

na referat pt.

Filozofia eksperymentalna.

Podstawowe założenia i przykłady badań.

Abstrakt:

Filozofia eksperymentalna powstała na początku XXI wieku. Filozofowie prowadzący badania w tym nurcie wykorzystują metody nauk szczegółowych (głównie psychologii eksperymentalnej) do odpowiedzi na pytania filozoficzne. Głównym przedmiotem zainteresowania filozofów eksperymentalnych są tzw. intuicje filozoficzne, które grają podstawową role w konstruowaniu teorii filozoficznych.

Więcej na
http://pantheon.yale.edu/~jk762/ExperimentalPhilosophy.html
http://www.youtube.com/user/xphilosophy
http://www.xphi-europe.org/

Prezentacja filozofii eksperymentalnej będzie podzielona na trzy części. Najpierw opowiem o roli, jaką pełnią sądy intuicyjne w argumentacji w filozofii analitycznej. Następnie przedstawię podstawowe założenia filozofii eksperymentalnej oraz podział na gałęzie pozytywną i negatywną. Na końcu zreferuję wyniki kilku badań przeprowadzonych w ramach filozofii eksperymentalnych, z uwzględnieniem wyników z pola etyki.

Referat przedstawi:

mgr Tomasz Wysocki

Uniwersytet Wrocławski

Spotkanie i zebranie odbędzie się
w Sali nr 109 (d. 13) im. Kazimierza Ajdukiewicza
Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
przy Krakowskim Przedmieściu 3
Wstęp wolny !!

Marcowe spotkanie Oddziału Warszawskiego PTF

Zarząd Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

serdecznie zaprasza
11 marca 2013 roku (poniedziałek)
o godzinie 1715
na odczyt pt.

Stoicyzm lub post-stoicyzm jako współczesna praktyka tak zwanego udanego życia

Odczyt przedstawi:
dr Tomasz Mazur

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Spotkanie odbędzie się
w Sali nr 109 (d. 13) im. Kazimierza Ajdukiewicza
Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
przy Krakowskim Przedmieściu 3

Z wyrazami szacunku,
mgr Jacek Wolski
sekretarz PTF – O/W-wa

Filozoficzny Klub Dyskusyjny – I spotkanie

Komitet Filozoficznego Klubu Dyskusyjnego

przy Oddziale Warszawskim Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

serdecznie zaprasza

dnia 25 lutego 2013 roku o godzinie 17:00

na pierwszą dyskusję Filozoficznego Klubu Dyskusyjnego pt.

Czy kultura przyczyniła się do udoskonalenia człowieka? Natura a Kultura

Dyskusja odbędzie się

Księgokawiarni UKRYTE MIASTO

ul. Noakowskiego 16 (w podwórzu kamienicy)

Z wyrazami szacunku,
mgr Jacek Wolski
sekretarz O/W-wa PTF

Lutowe spotkanie Oddziału Warszawskiego PTF

Zarząd Oddziału Warszawskiego

Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

serdecznie zaprasza
18 lutego 2013 roku (poniedziałek)
o godzinie 1715
na wykład pt.

O sposobie istnienia przedmiotów przedstawianych w poezji

Wykład przedstawi:

dr Adam Górniak

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Streszczenie:
Wykład jest próbą analizy ontologicznej struktury obiektów, które stanowiąc „świat” poezji są nosicielami wartości estetycznych. Ich szczególna „istota” i ich „realność” nie jest jednak odbitką przedmiotów z realnego świata jedynie opisanych w specyficzny sposób. Autonomia „bytów” estetycznych jest uzyskana poprzez wykreowanie tzw. sytuacji poetyckiej. Jest nią taki swoisty splot relacji realnych i myślnych, że ukazuje ona aksjologiczną doniosłość pewnych sytuacji życiowych.

Spotkanie odbędzie się
w Sali nr 109 (d. 13) im. Kazimierza Ajdukiewicza
Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
przy Krakowskim Przedmieściu 3

Z wyrazami szacunku,
mgr Jacek Wolski
sekretarz PTF – O/W-wa

Odczyt prof. Shunsuke Yatabe

Dnia 14 stycznia 2013 roku

o godz. 11.30-13.00

w Sali 205 (bud. Stary BUW) odbędzie się odczyt

Shunsuke Yatabe

z National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) z Japonii

na temat

PARADOKSY LOGICZNE

PARADOKS YABLO

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

na podstawie informacji przesłanych przez prof. Mieczysława Omyłę

Spotkanie z Książką Instytutu Filozofii i Socjologii APS

Dr Marta Cobel-Tokarska, w imieniu Katedry Socjologii Kultury IFiS APS, zaprasza na trzecie w tym roku akademickim Spotkanie z Książką Instytutu Filozofii i Socjologii APS.

Spotkanie będzie poświęcone książce Anny Drabarek „Wartości w demokracji” (Warszawa, AON, 2012) i odbędzie się w Akademii Pedagogiki Specjalnej, we wtorek 15 stycznia o godzinie 15.30.

Szczegóły w załączniku