Kontakt

Korespondencję prosimy kierować na:

Oddział Warszawski
Polskie Towarzystwo Filozoficzne
ul. Nowy Świat 72 p.160
00-330 Warszawa

Adres e-mail:
ptf.warszawa@gmail.com

Składka dla członków z tytułem magistra lub doktora wynosi 30 zł, dla członków z wyższymi tytułami naukowymi wynosi 45 zł.

Składki należy wpłacać na ręce Skarbnika Oddziału, Pana mgra Kazimierza Czarnoty, przed spotkaniami Oddziału lub na konto Zarządu Głównego:

05 1060 0076 0000 3200 0083 6367
Polskie Towarzystwo Filozoficzne
ul. Nowy Świat 72, pok. 160
00-330 Warszawa

W temacie prosimy wpisywać „Imię Nazwisko Oddział Warszawski”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.